Idrottsarenan – en plats för alla?

9 maj 2006

Vilken bild förmedlas av omvärlden på idrottsträningar, tävlingar, i omklädningsrum och i sportsammanhang i media och vad har det för betydelse?

Läs hela artikeln i Västervikstidningen.

www.vt.se