Veckobrev nr 25 från Devrim Mavi

28 april 2006

Varje dag när jag öppnar tidningen så ser jag vilken skillnad vår – F!:s – närvaro gör i politiken.

Hej!

Senast kulturministern Leif Pagrotskys utspel i DN debatt om kvinnliga forskare. Han berättar om den nya utredningen som Regeringen ska tillsätta för att få stopp på missgynnandet av kvinnliga forskare. Han pekar också på det orimliga i att enbart 16 procent av professorerna är kvinnor. Bra Pagrotsky! Jag kan rekommendera den tilltänkta utredningen att läsa Fi:s utbildningspolitik. Där här vi konkreta politiska förslag om hur man ska bryta den sneda köns- fördelningen inom akademin och stärka kvinnor. Tidigare gjorde Morgan Johansson ett utspel om att varje kommun ska ha en kvinnojour. Detta här har varit ett feministiskt krav sedan många år tillbaka och ett krav som vi i Fi har ställt. Därför känns det tillfredsställande att kunna påverka makten.

Vi, F! gör skillnad i politiken. Och det ser vi också på det ökade stödet till F! på opinionsundersökningarna. Just det ökade intresset för F! ska vi ta vara på genom medlems- värvnings kampanjer. Vi måste gå ut, synas på stan, finnas där människor finns och svara på frågor. Många är nyfikna på oss och vill komma i kontakt, bli medlemmar och förhoppningsvis också vara aktivister under valkampanjen. Det finns gott om F!-foldrar som bör delas ut innan de nya valmanifestfoldrarna kommer. Fortsätt att göra så som ni har gjort tidigare, när ni har stått på olika knytpunkter och dela ut dem till så många som det är bara möjligt.

Nu kommer vi behöva alla krafter för att kunna driva en valrörelse baserad på gräsrotsrörelse. Det kommer att vara väldigt mycket jobb men jag tror även att det kommer att vara väldigt roligt och givande. Medlemsvärvningen är en viktig del i vårt arbete. En annan viktig del är att uppmuntra de medlemmar, som av olika skäl inte kunnat vara aktiva tidigare, att vara med på de utåtriktade aktiviteterna – till exempel när vi är ute och delar ut foldrar och medlemsvärvar. Vi behöver bli fler. Vi växer och ska växa ännu mer!

Som ni vet ställer F! upp även i flera regionala val. Det är viktigt att alla vi som arbetar med de regionala och den nationella valkampanjen samarbetar och koordinerar våra aktioner så att vi blir effektiva och starka.

Den 17 maj är det IDAHO, Internationella dagen mot homofobi. Det är viktigt att vi är ute och deltar i de aktioner som finns den dagen för att visa på att hbt-frågorna är en viktig del i vår politik och att antidiskriminering är en av våra prioriterade valfrågor. Håll utkik på hemsidan efter vilka aktioner de olika medlemsgrupperna planerar att göra på IDAHO.

Det faktum att vi bara har funnits i ett år och en månad och ändå ställer upp i så många kommuner, län och till riksdagen innebär att vi verkligen behövs i politiken, att vi är många engagerade medlemmar som verkligen vill driva feministiska frågor, skapa debatt och förändra samhället.

Med feministiska hälsningar,

Devrim