Halva priset för män?

30 oktober 2013

Varför ska män få halva priset för ett medlemskap i Feministiskt initiativ?

Så är det egentligen inte, men i den här kampanjen använder vi oss av uttrycket ”halva priset för män” för att visa på hur verkligheten ser ut. Som till exempel att:
•    Män får i större utsträckning betalt för sitt arbete än kvinnor, som lägger mer tid på det obetalda hemarbetet. Kvinnor har under de senaste 20 åren minskat sitt obetalda arbete med drygt en timme per vardagsdygn. Under samma period har männen ökat sitt obetalda arbete med 8 minuter.
•    En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna och var tionde sysselsatt man arbetar deltid. Kvinnors arbetstid påverkas av antalet barn och av det yngsta barnets ålder, medan mäns arbetstid inte påverkas av detta.
•    Kvinnor tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Under 2011 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent.
•    I de tio största yrkesgrupperna finns 1,5 miljoner anställda. I nio av dessa har män högre månadslön än kvinnor. Undantaget är vård- och omsorgspersonal där kvinnor har en månadslön i medeltal på 23 000 kr vilket är 200 kr mer än män.
•    Kvinnor utbildar sig i högre grad än män, kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, kvinnor arbetar deltid i högre grad än män och kvinnor har lägre lön än män. Den sammanräknade förvärvsinkomsten är i alla åldrar lägre för kvinnor än för män.(Källa: SCB:s lathund om jämställdhet 2012)
Ett medlemskap i Feministiskt initiativ kostar mellan 50-500 kr per år, beroende på hur mycket du kan betala och inte vilket kön du har.

Vad menar ni med uselt erbjudande?
Vi menar att den orättvisa verkligheten är ett uselt erbjudande och att Feministiskt initiativ vill ändra på det. Vi vill ha ett samhälle som är fritt från alla former av diskriminering och arbetar för att alla kvinnor och män ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Varför satsar ni på en medlemsrekryteringskampanj?
Vi är övertygade att det finns många fler som tror på jämställdhet och social rättvisa. För att påverka vill Feministiskt initiativ in i de parlamentariska församlingarna, EU, riksdagen, region, landsting och kommuner. Med fler medlemmar får vår organisation innebär större tyngd i vår opinionsbildning, ökade ekonomiska resurser och en roligare och bredare rörelse.
Hur många medlemmar har Feministiskt initiativ idag?
Idag är vi 1565 medlemmar varav varav 1244 kvinnor (79 %), 258 män (17 %) och 63 övrigt (4%). Till slutet av 2014 satsar vi på att bli 5000 medlemmar.

Hur blir jag medlem i Feministiskt initiativ?
1. Besök www.feministisktinitiativ.se och följ instruktionerna.
2. Sätt in din medlemsavgift på pg 40 57 53-5 och skriv ”Medlem” samt namn, adress och e-postadress
3. SMSa: fimedlem förnamn efternamn kommun e-post till 72550 så betalar du 50 kr via din mobilfaktura.

Hjärtligt välkommen!