Vår budget är ingen hemlighet

12 oktober 2013

Öppenhet är en av demokratins grundstenar. För att makt och inflytande inte ska kunna köpas för pengar är det viktigt att veta vems intressen en politiker eller ett parti företräder. Feministiskt initiativ står för ett öppnare Sverige och en starkare reglering för redovisning av gåvor och bidrag till politiker och partier.

Feministiskt initiativ får inget partistöd från staten. Det gör oss extra beroende av gåvor och bidrag från andra håll. I valen 2014 får vi själva bekosta våra valsedlar till riksdags-, landstings- och kommunval. Vårt mål är att samla in 500 000 kronor till vår valfond som kommer användas till valsedlar och i de olika valrörelserna. Eventuella gåvor större än 20 000 kronor kommer vi att offentliggöra.

Vi har aldrig hållit hemligt varifrån vi fått pengar eller vad vi gjort med dem. I tidigare valrörelser har vi t.ex. fått runt en miljon kronor av tidigare ABBA-medlemmen Benny Andersson, 50 000 kronor i bidrag från syskonen Dreijer i The Knife och 100 000 kronor av Tomas Mazetti och Per Cromwell som driver reklambyrån Studio Total.

Inte heller vår budget är hemlig. Tvärtom tycker vi det är viktigt att medlemmar, väljare och allmänhet får veta hur vi använder våra pengar. Så varsågoda:

Här är Feministiskt initiativs budget för 2014.

Inkomster
Partistöd: 0 kr
Medlemsavgifter: 250 000 kr
Gåvor och övrigt: 350 000 kr
Webbbutik: 50 000 kr
Summa: 650 000 kr

Utgifter
Löner: 0 kr
Hyra: 48 000 kr
Resor och administration: 222 000 kr
Valsedlar: 80 000 kr
Valkampanj: 120 000
Aktiviteter och evenemang: 180 000 kr
Summa: 650 000 kr