”Vi kan skapa den framtid vi vill ha”

24 september 2013

Sissela Nordling Blancos tal om polisens olagliga registrering av romer, på demonstration i Stockholm den 23 september:

Det känns tryggt att vi på så kort tid samlat så många till den här manifestationen. Chocken och rädslan som jag kände imorse släpper lite när jag ser att vi är många som reagerar, gör motstånd och kräver upprättelse.

Det är en stor skandal att polisen, som ska säkerställa människors trygghet, har arbetat för att kartlägga romer på ett sätt som påminner om andra världskriget. Vi har länge vetat att det finns en utbredd rasism inom poliskåren. Vi är många som har smärtsamma erfarenheter av institutionell rasism, där rasprofilering i tunnelbanan och rasistiska uttalanden avlöser varandra.

Vi vet att det finns en utbredd rasism i hela rättsväsendet. Rasifierade människor döms hårdare i rättsväsendets alla led – från att en anmälan görs till att domaren ger sin dom. Det finns forskning på detta, vi vet att människor inte behandlas rättvist i Sverige. Ändå görs ingenting.

Att det anses okej att registrera människor, till och med spädbarn, bara för att de tillhör en viss etnisk grupp är ytterligare ett tecken på att vissa människor per automatik anses vara misstänkta i det här landet. Det är också ett tecken på att myndigheter kan bortse från vissa människors grundläggande rättigheter, utan att det får några allvarliga konsekvenser.

Ofta får vi höra att det är så svårt och att det tar tid, att bryta gamla rasistiska strukturer. Men det är skitsnack. Det som saknas är den politiska viljan hos de som sitter på makten. Jag står inte ut med att höra ännu en politiker prata om mångfald och mänskliga rättigheter, utan att ha konkreta förslag på hur rasismen ska stoppas.

–        Vi kräver en oberoende granskning som tar reda på hur registren har använts och om det finns fler register.
–        Vi kräver en oberoende granskning av den institutionella rasismen inom polisen.
–        Vi kräver att alla som jobbar inom rättsväsendet ska gå obligatoriska kurser i antirasism, genus och normkritik. Det ska vara en självklar del av polisutbildningen.

Vi behöver ett antirasistiskt perspektiv på alla politiska områden. Rasismen och sexismen breder ut sig i Sverige och Europa. Men genom organisering kan vi vara med och skapa den framtid vi vill ha. Det är dags för oss att ta makten från de som styr, för att på allvar få till en förändring!

Sissela Nordling Blanco, 27 september 2013