Ingen rasism på våra gator!

13 september 2013

Nyligen misshandlades en gravid kvinna med hijab. Nu har ytterligare ett rasistiskt övergrepp skett. Den här gången i Malmö, då en afrosvensk man med sitt barn attackerades. Ett 1,5 år gammalt barn kastades mot marken och fick se sin pappa bli grovt misshandlad och nästan kastas av en bro.

För varje fall som tas upp i media finns det många många fler som det aldrig rapporteras om. Hur många rasistiska hatbrott krävs det innan regeringen ska agera?

När Djurgårdens tränare Magnus Pehrsson blev utsatt för hot av fotbollshuliganer var statsminister Fredrik Reinfeldt snabb att kalla till presskonferens för att fördöma hoten om våld. Det visade att han är en passionerad djurgårdare.

Varför kan han inte visa samma passionerade engagemang nu mot människor som blir utsatta för rasistiskt våld? Det finns en skrämmande stor acceptans för att vissa människor får leva med hot om att bli nedslagna på gatan, på samma sätt som det finns en acceptans för diskrimineringen på arbetsmarknaden, i skolan, i rättsväsendet och alla andra delar av samhället.

Vi behöver en politik som tar krafttag mot rasism och diskriminering i alla dess former. Vi uppmanar alla att komma till manifestationerna i Malmö, Stockholm och Göteborg på lördag för att stoppa afrofobin. Och vi upprepar kraven som vi ställde för en månad sen under hijabuppropet:

  • Vi kräver en säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, det yttersta ansvaret för säkerställandet av denna rättighet har staten. Istället för att slänga bort miljarder på militären behövs det resurser för att säkra allas rätt till frihet från våld och sexuella övergrepp.
  • Vi kräver att de som blir utsatta för hatbrott blir tagna på allvar i sin kontakt med rättsväsendet. Det är inte acceptabelt att så många människor blir misstänkliggjorda eller negligerade på grund av sitt kön, sin religion eller sin hudfärg. Domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och polismyndigheten måste aktivt arbeta med normkritiskt, maktkritiskt, antirasistiskt och genusmedvetet tänkande.
  • Vi kräver breda insatser för att förebygga hatbrott och diskriminering. Orsaken till hatbrotten är en utbredd diskriminering i samhället som behöver mötas på alla arenor. Åtgärder måste riktas mot de som diskriminerar. Samtidigt måste kunskapen om mänskliga rättigheter höjas. All personal på skolor måste få utbildning i hbtq-frågor, genus, antirasism och normkritik.

Sissela Nordling Blanco
Gudrun Schyman
Stina Svensson
talespersoner för Feministiskt initiativ