Europas feminister utmanar i EU

7 augusti 2013

Det är dags att staka ut vägen till europaparlamentet. Feministiskt initiativ hälsar systerpartier i EU välkomna till Sverige den 9 augusti.

Samarbetsorganet för feministiska partier i Europa – European Feminist Parties Coordination Board – samlas i Uppsala den 10-11 augusti. Det 14 punkters gemensamma politiska program som fastställdes i Gdansk 2011 utgör grunden. Med mandat i parlamentet kommer en feministisk parlamentsgrupp att bildas. Partierna och politiken står stadig och enad trots mycket olika förutsättningar.

Feminismen är viktigare nu än någonsin med tanke på de bakslag kvinnor möter. Med den ekonomiska krisen som argument, tvingas kvinnor och jämställdheten tillbaka. En normkritisk politik som stärker kvinnors rättigheter och motverkar alla former av diskriminering är avgörande för Europas framtid.  Feministiska partier i parlamentet kommer att göra skillnad för jämställdheten i Europa. 2014 är året då Fi och systerpartierna intar europaparlamentet.

Svenska delegater är Carl Emanuelsson och Kirsti Kolthoff. Maria Borgström är koordinator för planeringen och Linnéa Bruno deltar från styrelsen. Fi Uppsala medverkar i planeringen av mötet och i en demonstration med efterföljande stödfest den 9 augusti. Flera observatörer från Sverige och andra länder deltar. Information om det historiska arbete Fi gör i Simrishamn kommer att ges liksom från det framgångsrika Fi Uppsalasstudenterna.