Avtalsrörelse pågår

19 april 2013

Först kom industrin. De vill att deras avtal ska vara vägledande för hela arbetsmarknaden. De sätter "märket". Det blev 6,8 procent på tre år. Kraven på kvinnodominerande sektorer är att de ska rätta in sig i ledet.

Trots många år av debatt och utfästelser från såväl arbetsmarknadens parter som politiker syns fortfarande inga tydliga resultat i form av minskade löneskillnader på nationell statistisk nivå. Verkligheten är att löneskillnaden har varit i stort sett oförändrad under tre decennier. Dagens nivå är ungefär densamma som 1981. Den absolut största delen av lönegapet består av skillnader mellan olika sektorer och yrken – trots likvärdiga krav på kunskaper, ansvar och ansträngning. Att jobba med maskiner ger högre lön än att jobba med människor, enkelt uttryckt. Lönediskriminering handlar om ett patriarkalt tänkande som genomsyrar den svenska modellen.

Det som skiljer Feministiskt initiativ från andra partier är att vi inte accepterar en lönebildning som håller kvar kvinnor i lönelägen som systematiskt är lägre än mäns. Vi tar oss rätten att ifrågasätta den konstruktion som alltid ger männen mer.

Fackförbundet Kommunal är det största kvinnodominerade facket. Nu är läget att Kommunal har begärt mer än ”märket”. Arbetsgivarorganisationen SKL vill fortsatt se industrins märke som det enda märket för årets avtalsrörelse. Det är märkligt att så fort Kommunal vill ta några steg som i praktiken skulle förändra lönegapet mellan kvinnodominerade sektorer och mansdominerade så höjs röster till försvar för det bestående. Arbetsgivarsidan har uppenbara svårigheter att leva upp till de jämställdhetsmål som de ofta bekänner sig till. Det blir alltmer uppenbart att det krävs politiska initiativ för att rubba den koloss som stavas könsmakt.

Ett avtal med löneökningen i procent, på en redan låg lön, ger lite. För att löneskillnaden mellan vården och verksta´n inte ytterligare ska öka är krontalspåslag helt avgörande. Det är bland annat det som Kommunals krav handlar om. Heja Kommunal!

Stina Svensson
Gudrun Schyman
Sissela Nordling Blanco