Nordisk säkerhet utan militarisering

7 april 2013

Uttalande inför Nordiska ministerrådets möte den 10 april

Inför Nordiska Ministerrådets ministermöte i Stockholm den 10 april vill Feministiskt initiativ framhålla att vi stödjer ett närmare säkerhetspolitiskt samarbete, men att säkerhet inte går att bygga på militära lösningar utan måste bygga på konfliktförebyggande åtgärder och icke-våldsmetoder.

FN uppmanar sina medlemsländer att dramatiskt minska sina utgifter på militärt försvar och istället öka sina resurser på våldsförebyggande arbete. Feministiskt initiativ vill göra just detta och har under kongressen antagit ett kraftfullt program för kvinnofrid mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Nordiska ministerrådet beslöt i januari om ett ökat nordiskt försvarssamarbete. I ministerrådet är två av de deltagande länderna medlemmar i NATO, vilket bör ses som en del av den pågående smyganslutningen av Sverige till NATO. Utländska trupper, inklusive NATO, tillåts öva krigföring i bland annat Vidsel i Norrbotten. Försvarsmakten utökar sina övningar runt om i landet i miljökänsliga områden som exempelvis runt Vättern och i Göteborgs skärgård. Detta har ett samband med den ökande militariseringen globalt, i EU och i Norden. 

Den svenska försvarspolitiken ska inte gå mot ökad militarisering och fler krigsövningar. Feministiskt initiativ vill ha ett närmare nordisk samarbete på det säkerhetspolitska området som inte bygger på tanken om militära lösningar. Trygga demokratiska samhällen byggs med civila medel och konfliktförebyggande åtgärder som utgår från människors säkerhet och inte från staters säkerhet. Feministiskt initiativ vill därför se en omfördelning av resurser – ett aktivt nedrustningsarbete och stopp för vapenexport. Vapenindustrin ska ställas om till civil produktion och miljöteknik. Satsa på icke-militär säkerhet.