Fi har ny migrationspolitik med visionen öppna gränser

6 april 2013

Idag har Feministiskt initiativ fattat beslut om en förnyad migrationspolitik. Kongressen har antagit styrelsens förslag om att sätta stopp för alla utvisningar av papperslösa, stärka rättsäkerheten i asylprocessen samt och underlätta anhöriginvandringen. Vidare ska partiet verka för att bryta Europas samordning av migrationspolitiken så länge asylrätten och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inte respekteras.

– I tider då rasismen växer sig starkare vill vi ge en vision om en värld utan gränser, säger Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ. 

– Feministiskt initiativ bemöter rasismen och talar om mänskliga rättigheter när andra pratar om integrationsproblem. Utländska medborgare ska inte behöva finna sig i att underordnas på arbetsmarknaden, därför vill vi också ha stärkta rättigheter för människor som kommer till Sverige för att arbeta, säger Sissela Nordling Blanco.

– Vi befinner oss i ett skarpt läge där vi måste välja färdriktning för Sverige och Europa. Varje människa har rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Man ska få bo där man vill, säger Sissela Nordling Blanco.

Feministiskt initiativs kongress pågår just nu i Göteborg. Under tre dagar samlas över 100 kongressdeltagare för att fatta beslut om vilken politik partiet ska driva i de två kommande valrörelserna under 2014.  

På söndag kl 9.00 presenterar partiet sina nya talespersoner och ny styrelse. Valberedningens förslag till talespersoner är Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson. 

För mer information
www.feministisktinitiativ.se
Presstelefon: 0706-100 191