Fi säger nej till vinstutdelning i välfärden

6 april 2013

Feministiskt initiativs kongress har idag fattat beslut att begränsa möjligheten att genom uppköp omvandla skattefinansierade investeringar till privat förmögenhet. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenheter.

– Det går inte att förena kortsiktiga avkastningskrav med god välfärd. Samtidigt är det största hotet mot välfärden alla nedskärningar. Vi vill att en non-profit-princip ska gälla inom skola, vård och omsorg, säger Gudrun Schyman, som kandiderar till talesperson för Feministiskt initiativ.

Kongressen har särskilt lyft skolan som välfärdsstatens kärnområde och röstat för ett förbud mot vinstdrivande förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Skolan har en nyckelroll i en samhällsutveckling som har som mål jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av diskriminering. Utan att förbjuda andra former av utbildningar än den kommunala, menar Feministiskt initiativ att förskola och skola inte lämpar sig för företagsamhet som drivs med uttalat vinstintresse. 

– Vi vill förhindra vinstläckage men ändå behålla den valfrihet som medborgare uppskattar. Huvudprincipen är en statlig skola och en skattefinansierad välfärd i offentlig regi med inslag av alternativa driftsformer utan vinstuttag, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativs kongress pågår just nu i Göteborg. Under tre dagar samlas över 100 kongressdeltagare för att fatta beslut om vilken politik partiet ska driva i de två kommande valrörelserna under 2014.  

På söndag kl 9.00 presenterar partiet sina nya talespersoner och ny styrelse. Valberedningens förslag till talespersoner är Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson. 

För mer information
www.feministisktinitiativ.se
Presstelefon: 0706-100 191