Valberedningens förslag till talespersoner och styrelse

11 mars 2013

Idag presenterar valberedningen sitt förslag till talespersoner och styrelse för Feministiskt initiativ under mandatperioden 2013-2015. Valberedningen föreslår Sissela Nordling Blanco, Gudrun Schyman och Stina Svensson till talespersoner.

– Den politiska medvetenheten och kompetensen är hög och vi ser en stark styrelse som kan leda och samordna organisationen under valåret 2014. Vi har i urvalet tagit hänsyn till geografisk spridning, ålder, kompetens och erfarenhet, men också förnyelse, säger Kristin Tran, sammankallande för valberedningen.

Här är valberedningens förslag som kommer att behandlas på Feministiskt initiativs kongress den 5-7 april på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg

Talespersoner för Feministiskt initiativ
Sissela Nordling Blanco, Stockholm, 25 år (omval)
Gudrun Schyman, Simrishamn, 64 år
Stina Svensson, Stockholm, 42 år (omval)

Styrelseledamöter
Julia Bahner, Göteborg, 26
Zandra Bergman, Sundbyberg, 26
Linnea Bruno, Stockholm, 37
Hanna Dalesjö, Gävle, 30
Patrik Erdes, Göteborg, 32 (omval)
Zakia Kahn, Uppsala, 46 (omval)
Kajsa Markström, Umeå, 18
Ingrid Mauritsson, Malmö, 48
Amanda Mogensen, Lund, 40 (omval)
Helena Molin, Stockholm, 29 (omval)
Sahar Mosleh, Solna, 34 (omval)
Sissela Nordling Blanco, Stockholm, 25 (omval)
Maria Pettersson, Stockholm, 35 (omval)
Gudrun Schyman, Simrishamn, 64 (omval)
Stina Svensson, Stockholm, 42 (omval)

Mer information om kongressen finner du här.