Våld i hederns namn

7 mars 2013

Feministiskt initiativs har tagit fram över femtio förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Den nya politiken som kongressen ska besluta om 5-7 april tar upp frågor som våld mot barn, våld mot personer med missbruk, våld mot personer med funktionsnedsättning, våld i samkönade relationer, människohandel och prostitution, pornografi, könsstympning, maskulinitet och inte minst våld i hederns namn.

Den senaste månaden har företrädare för Fi skrivit en rad artiklar för att lyfta våldet i hederns namn. Här kan du läsa några av dom:

Sissela Nordling Blanco, Feministiskt initiativs talesperson, skriver i SVT debatt:
Feministiskt initiativ ifrågasätter nationalistiska idéer om att patriarkalt våld går att avgränsa till ”andra kulturer”. Men vi tar lika allvarligt på alla typer av våld. Vår styrelse har i dagarna föreslagit en utveckling av vår politik kring mäns våld mot kvinnor. Minderåriga som förtrycks av sin familj är särskilt utsatta när det gäller våld i hederns namn

Mehrtab Motavvas, samanfattar 4 år av hedersdebatt i Feministiskt perspektiv:
Bahareh Andersson beskyller Gudrun Schyman för att vara rasist därför att hon ”förnekar” våld i namn av heder, religion och kultur. Men Andersson ägnar sig åt samma typ av kollektivistiska hederskultur som hon försöker att motverka: hon har i minst fyra års tid försökt att ”befläcka” Schymans heder. Det skriver Mehrtab Motavvas som bryter ner debatten artikel för artikel och vänder på perspektiven.

Gudrun Schyman, Linnéa Bruno, Mehrtab Motavva & Julia Bahnér skriver i GP Debatt:
Allt våld måste förebyggas och bekämpas, oavsett vilket motiv förövaren har. På Feministiskt initiativs kongress i Göteborg 5-7 april tar vi ställning till ett femtiotal förslag mot våld i nära relationer, våld i namn av heder och sexualiserat våld.

Gudrun Schyman skriver på vår hemsida:
Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig i uttryck. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. Vi måste fördjupa förståelsen, öka kunskapen och inte minst inse att vi måste agera tillsammans mot våldet.

Linnea Bruno skriver i Feministiskt perspektiv:
Den svenska debatten om hedersrelaterat våld är på väg bort från polariseringen mellan de som menar att våldet uteslutande kan förstås inom ramarna för så kallad hederskultur, och de som hävdar en ensidig könsmaktsförståelse. Feministiskt Initiativs Linnéa Bruno ser skäl till försiktig optimism och redogör för de politiska förslag som just nu utvecklas inom partiet.

Jonas Göthner skriver i Newsmill:
Att stoppa mäns våld mot kvinnor, bryta inkvoteringen av vita till maktpositioner och att med välfärd som verktyg bygga ett jämställt och demokratiskt samhälle är några av Feministiskt initiativs viktigaste frågor. Därför är det felriktat av Hägg (S) att anklaga oss feminister för att svika i just dessa frågor. Hon borde istället fråga sig varför Socialdemokratin lämnat feminismen och bara har vita personer i partitoppen.

Feministiskt initiativ tar allt våld på allvar. Med en ny politik har vi förslagen för hur alla människor ska kunna leva fria från våld.