Stärk papperslösas rättigheter

1 mars 2013

Jakten på papperslösa måste få ett slut – alla ska kunna gå i skolan och besöka sjukvården utan att riskera att utvisas. Samtidigt måste det skapas fler möjligheter att få uppehållstillstånd istället för att människor tvingas leva papperslöst, skriver Feministiskt initiativs talesperson Sissela Nordling Blanco.

”För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet.” För många av oss låter ovanstående helt bakvänt, på vilket sätt kan mer kontroll och krav på att ständigt bära identitetshandlingar säkerställa fri rörlighet? Citatet är hämtat från Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2011:4 FAP 273-1), ett dokument som beskriver polisens så kallade inre utlänningskontroll.

Regeringen har med projektet REVA (rättsäkert och effektivt verkställighetsarbete) gett polisen i uppdrag att genomföra fler utvisningar vilket bland annat görs genom en upptrappning av jakten på papperslösa. Det har inneburit en skrämmande ökning av polisiära id-kontroller som ofta baseras på rasistiska antaganden utifrånpersoners utseende. REVA skapar rädsla och otrygghet för en grupp människor som redan lever i en mycket utsatt situation.

Men kontrollerna på offentliga platser påverkar inte bara papperslösa utan alla som inte ser ”svenska” ut, det vill säga alla som inte är tillräckligt vita. Detta kallas rasprofilering. Det finns många skäl att vara kritisk: det är olagligt, det grusarförtroendet för rättsväsendet och legitimerar en institutionell rasism som inte hör hemma i en demokrati.

Stefan Martinengo, chef för utlänningsenheten vid polisen i Uppsala, meddelar att polisens id-kontroller på stan varken kommer öka eller minska som en följd av REVA. Det är positivt om Uppsala kan vara ett bättre exempel än Stockholm, Malmö och Göteborg. Men grundproblematiken kvarstår, många människor i Sverige lever fråntagna sina mänskliga rättigheter och med en ständig oro för tvångsutvisning. I dagsläget kan papperslösa utnyttjas hänsynslöst på arbetsmarknaden. Kvinnor blir ofta utsatta för våld, sexuella övergrepp och utpressning.

När regeringen väljer att öka pressen på papperslösa presenterar vi istället en rad förslag för att motverka diskrimineringen, stärka papperslösas rättigheter och skapa nya vägar tilldelaktighet i samhället:

  •     Sätt stopp för jakten på papperslösa och sluta frihetsberöva människor som inte har begått något brott.
  •     Skola, sjukvård, omsorg och annan välfärd ska vara tillgänglig för alla som lever i Sverige.
  •     Kvinnofridslagen måste överordnas utlänningslagen för att säkra papperslösa kvinnors rätt till skydd. Alla ska kunna lämna destruktiva förhållanden och anmäla övergrepp utan att riskera utvisning.
  •     Papperslösa som utnyttjas av oseriösa arbetsgivare måste få uppehållstillstånd, så att alla i Sverige kan garanteras en trygg arbetssituation.

Det inledande citatet illustrerar den moraliskt oförsvarbara utgångspunkten att frirörlighet bara gäller vita européer med alla dokument i ordning, medan andra människors rörlighet kan begränsas eller helt fråntas dem. Gränser skapar ett ”vi” och ”dom”, där några har större rätt till ett liv i trygghet och välfärd än andra. Det är en helt bakvänd inställning som går tvärs emot ett ideal om alla människors lika värde.

Utöver kritiken av utvisningar och de konkreta förslagen vi presenterat vill vi också uppmana till ett verkligt ifrågasättande av den migrationspolitik som förs i Sverige och Europa idag. En människas livsutsikter och möjlighet att röra sig fritt får aldrig begränsas av var i världen hon föds eller vilka hennes föräldrar är. Därför demonstrerar vi i Uppsala likt många andra städer i Sverige den 9 mars klockan 11:00 på stora torget för att riva REVA och stoppa utvisningarna.

Demonstrera för papperslösas rättigheter
Göteborg den 2 mars kl 14, Gustav Adolfs Torg
Uppsala den 9 mars kl 11, Stora Torget
Norrköping den 9 mars kl 13.
Malmö den 9 mars kl 15, Möllevångstorget.
Stockholm den 9 mars kl 15, Kungsträdgården.

Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ
Elin Svensson, Ingen människa är illegal Uppsala
Sara Sätterberg, Ingen människa är illegal Uppsala
Publicerad i UNT 1/3 2013