Fi presenterar rapport om Kvinnor som inte kostar

6 mars 2013

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport som visar hur staten cementerar den systematiska diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, och hur kvinnors låga löner får subventionera vår gemensamma välfärd. I rapporten beskriver partiet också flera förslag på åtgärder för att bekämpa diskrimineringen.

– Inom landstinget är löneskillnaderna som störst och mäter hela 26 procent. Var tredje kvinna jobbar deltid, och många gånger är det en ofrivillig deltidsarbetslöshet. Därför kräver vi rätt till heltid, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Kvinnor utgör billig och tillgänglig arbetskraft i kommun och landsting, politiskt styrd verksamhet som istället bör gå i bräschen i dessa avseenden. För det får kvinnor betala ett högt pris i form av otrygga anställningar, ökad ohälsa och sämre förutsättningar att skapa en långsiktig ekonomisk självständighet.

– Kvinnor i offentlig sektor har vikariat, visstids timanställning eller kallas in vid behov. Statistiken visar också att fler kvinnor än män svarar att orsakerna till deltid beror på att det inte finns lämplig heltid, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.

I rapporten presenteras konkreta förslag för att bekämpa diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden, något etablerade politiska partier hittills har misslyckats med. Feministiskt initiativ föreslår bland annat att en jämställdhetsfond inrättas för att omfördela resurserna och finansiera högre löner inom kvinnodominerade sektorer och att heltidsanställningar blir norm, även för kvinnor. 

Läs hela rapporten Kvinnor som inte kostar och förslagen på åtgärder.

För mer info: Feministiskt initiativs pressjour 0706 10 01 91