Ohederlig debatt om förtryck i hederns namn

30 januari 2013

Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig i uttryck. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. Vi måste fördjupa förståelsen, öka kunskapen och inte minst inse att vi måste agera tillsammans mot våldet.

Blundar  Feministiskt initiativ för våld och förtryck i namn av heder? Det påstår i alla fall Sakine Madon i Expressen den 19 januari och i Kvällsposten den 21 januari. I en artikel med rubriken ”Sluta blunda för hedersförtrycket” skriver hon: ”…Vad Feministiskt initiativ missar (…) är att feministisk analys, könsmaktsordningen, inte står i konflikt med prefixet ”heder”, som ju beskriver just normer. Strukturer, som ju feminister vanligtvis brukar förstå. Och hur mycket Feministiskt initiativ än teoretiserar förstår varenda kotte att det finns skillnader i hur man ser på sexualitet, frihet med mera, runt om i världen.”

Precis. Varenda kotte förstår att det ser olika ut i olika delar av världen och rätt många kottar är numera också överens om att det finns likheter. Bl.a. i synen på kvinnor som varande till för någon eller något annat än sig själva. Alltifrån att kvinnan ses som ett komplement till mannen till att hon (oskuld) ses som garanten för familjens/släktens heder. Globalt är kvinnor mindre värda och mänskliga rättigheter är långt ifrån självklara. Underordning förutsätter överordning med kontroll. Kontroll upprätthålls genom våld och hot om våld. Både i den ”lilla” världen och i den ”stora”. Såväl i familjepolitiken som i stormaktspolitiken. Lika lite som man kan bomba fram fred kan man vinna kärlek genom våld.

Frihet från våld och rätten att bestämma över sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet som måste säkras oavsett hur våldet tar sig i uttryck. Om vi ska kunna förebygga våld och säkra våldutsattas liv måste våldet ses bortom rasistiska och sexistiska stereotyper. Människor har olika former av utsatthet och skilda behov, bl.a. på grund av ålder, sexualitet, funktionsnedsättning, missbruk, etnicitet eller ekonomisk utsatthet. Att förstå komplexiteten i olika maktstrukturers samverkan är nödvändigt. Det kräver att våldet ses ur ett intersektionellt perspektiv.

Den svenska debatten om våld i hederns namn har ibland präglats av en polarisering mellan åsikten att våldet uteslutande ska förstås inom ramen för så kallad hederskultur och den som ensidigt hävdar en könsmaktsförståelse. Verkligheten kräver, som alltid, mer nyanserade tolkningar. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta. Därför behövs det utbildningssatsningar för personalkategorier som pedagoger, elevhälsopersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården. En grundutbildning och en återkommande fortbildning om våld och förtryck, inklusive våld i hederns namn, ur ett intersektionellt perspektiv, måste ingå i behörighetskraven för de olika professionerna. Kommunerna har ett stort ansvar och alldeles för få lever upp till det. Nödvändiga lagändringar är bl.a. att möjligheten till dispens för att ingå äktenskap för personer under 18 år tas bort och att äktenskap som ingåtts utomlands, när någon av makarna var under 18 år, ogiltigförklaras. En kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap helt enkelt.

Opinionsbildningen måste fortsätta och för att undvika att göra alla fruktansvärda brott som begås i namn av heder till en fråga om ”dom” och ”vi”, är det nödvändigt att vi vågar se både olikheterna och likheterna i våldsutövningen. Det är inte att förringa brotten. Det är att fördjupa förståelsen och öka kunskapen och, inte minst viktigt, inse att vi måste agera tillsammans, mot det patriarkala våldet.

Gudrun Schyman

Feministiskt initiativ

På kongressen 5-7 april ska Feministiskt initiativs medlemmar ta ställning till en ny text om ”Mäns våld mot kvinnor och våld i samkönade relationer” som bland annat handlar om Våld i hederns namn. Läs även debattartiklar på temat från Feministiskt initaitivs talespersoner Sissela Nordling Blanco ”Att motarbeta våld är grunden för vår politik” och Linnea Bruno ”Heder ur ett brottsoffersperspektiv”.