Kongressanmälan 2013

24 januari 2013

För att delta på kongressen måste du anmäla dig, betala kongressavgiften samt betala medlemsavgiften senast den 5 mars.

Kongressanmälan

Anmäl dig senast den den 5 mars. Skicka din anmälan till [email protected]. Ange namn och e-postadress, alternativt postadress. Om du inte har tillgång till e-post kan du även skicka din anmälan med vanlig post märkt ”Anmälan kongress” till följande adress:

Feministiskt initiativ
Box 498
101 29 Stockholm

Mat

I anmälan ska du ange om du vill köpa lunch, för vilka dagar och om du har någon allergi. Lunchen kommer kosta ca 60 kronor och betalas kontant i samband med registreringen. Lunchen är vegansk och till stor del ekologisk och kommer tillagas av Café Vulgo.

Kongressavgift

Kongressavgiften är 250 kronor, och ska betalas i samband med anmälan, senast den 5 mars. Sätt in 250 kronor på plusgirokonto 405753-5 och märk inbetalningen med kongress, namn, e-postadress alternativt postadress. Du kan även betala kongressavgiften via Paypal.

Observera att du måste anmäla dig skriftligt via mejl eller post samt ha betalat kongressavgiften och årsavgiften senast den 5 mars för att anmälan ska vara giltig. Det räcker alltså inte att anmäla sig utan att ha betalat kongressavgiften och årsavgiften, och likaså inte heller att betala kongressavgiften och årsavgiften men inte skicka in anmälan. Anmälan är bindande, och kongressavgiften kan inte återbetalas om du drar tillbaka din anmälan.

Medlemsavgift

Det är viktigt att du har betalat medlemsavgiften för år 2013. För att du ska ha röst och motionsrätt behöver du ha betalat medlemsavgift enligt Feministiskt initiativs stadgar. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 5 mars 2013.