Antirasistiskt Feministiskt forum i Göteborg 1-2 december

7 november 2012

Vilka problem möter vi kvinnor och transpersoner med utländsk bakgrund i samhället - och vad kan vi göra åt dem? Hur kan vi försvara oss mot rasismen och sexismen som drabbar oss själva och våra närstående? Vad ska vi göra åt fattigdomen som breder ut sig i Sverige? Hur kan vi jobba för global rättvisa och solidaritet?

Vi vill bjuda in till ett feministiskt forum där vi tillsammans diskuterar hur vi kan frigöra oss från alla former av förtryck. Alla förslag och erfarenheter är välkomna! Vi vill skapa ett forum där deltagarna är i fokus.

Tid: 1-2 december kl 10-16.
Plats: Folkhögskolan i Angered, Hammarkulletorget.
Gratis inträde. Anmäl dig till [email protected] senast 25 november.

Program:

Lördag 1 dec – Problemformulering & visioner

09:30-10:00: Registrering
10:00-12:00: Presentationsrunda och introduktion till antirasism, feminism och intersektionalitet.
12:00-13:00: Lunch
13:00-15:00: Workshop – Vilka problem ser vi i samhället utifrån ett antirasistiskt feministiskt perspektiv? Vi hjälps åt att formulera problem, visioner och konkreta förändringsförslag.
13:00-15:00: Vithetsworkshop – Går det att avsäga sig vithetsprivilegier? Hur? Vi hjälps åt att formulera problem, visioner och konkreta förändringsförslag.
13:00-16:00: Årsmöte Arabiskt initiativ Göteborg – en organisation med fokus på arabisktalande hbtq-personer. De har infobord och årsmöte under forumet för att knyta kontakter med andra organisationer som arbetar med t.ex. hbtq-frågor, antirasism eller hiv-prevention, men själva årsmötet är endast för medlemmar.
15:15-16:00: Sammanfatta vad som sagts i de olika grupperna och avrunda för dagen.
16:00-17:00: De som vill stannar kvar och pysslar, pratar eller skriver på någon av väggarna.

Fest på kvällen från kl 19!
På lördagskvällen blir det stödfest för HBTQ-gruppen Ingen människa är illegal. Välkommen till Kvinnofolkhögskolan från kl 19! Det kommer bland annat finnas möjlighet till hårklippning (på huvudet), tarot-läsning, manikyr, julkortsfotografering utan jultomten, dans, sköj och mycket mer! Alla pengar går oavkortat till HBTQ-gruppen ingen människa är illegals arbete. Kom med dina kontanter och kompisar! Kvällen är alkoholfri och vegan.

Söndag 2 dec – Organisering & strategier

10:00-12:00: Panelsamtal och öppen diskussion – Hur kan vi organisera oss? Kan vi bli bättre på att finna styrka i varandra? Hur kan vi inspireras av feministiska rörelser i andra delar av världen? Kan vi skapa lokala och nationella nätverk för att samla krafter och agera tillsammans? Vilka begränsningar och vilka möjligheter finns det? Vilka frågor kan vi driva tillsammans? Idéer på kampanjer och kreativa metoder välkomnas.
12:00-13:00: Lunch
13:00-15:30: Svar på tal-workshop. Brukar du höra rasistiska, sexistiska eller andra jobbiga kommentarer som du vill träna dig på att bemöta? I den här workshopen hjälps vi åt att hitta på fyndiga svar och sätt att göra motstånd i vardagen.
13:00-14:00: Rekrytera rätt! Varför är föreningslivet i Sverige så exkluderande på många sätt? Interfem berättar om metoder för rekrytering i ideella organisationer för att minska risken för diskriminering.
14:30-15:30: Workshop – Gör din röst hörd! Vi behöver bli fler som uttalar oss och tar plats i offentliga samtal. På den här workshopen får du några snabba tips och träning i att tala inför andra, debattera och bemöta media.
15:30-16:00: Avslutningsrunda.

Bjud in dina vänner till Forumet på Facebook.

Tillgänglighet: Det finns två hissar, en 80cm och en 90 cm bred. Dörrarna till klassrummen är ca 80 cm breda. Toa finns. Hörslinga saknas men det ska vara ok akustik.
 
Arrangörer: Feministiskt initiativ, Interfem och Bokkafé Vulgo