Inte under 24 000 kr i ingångslön för sjuksköterskor!

24 oktober 2012

Storsjukhusen erbjuder samma ingångslön på 21 500 kr/mån. Härmed har man kommit överens om att inte konkurrera om arbetskraft genom att locka med högre lön. Löneutvecklingen som sjuksköterska är nästintill obefintlig. Därför är ingångslönen viktig att kämpa för. Det är dags att förändra löneläget och synen på sjuksköterskan. Feministiskt initiativ deltar ikväll, den 24 oktober, på den nationella manifestationen: Inte under 24 000 kr i ingångslön för sjuksköterskor! - i Stockholm på Södermalmstorg vid Slussen.

– Som seriös vårdinrättning bör man se att verksamheten långsiktigt mår bäst med kompetent personal. Och då konkurrerar man med bra avtal och höga löner. Det som kärvar i rekryteringsprocessen är att det är just det, bra avtal och höga löner, som saknas, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Sjuksköterskor besitter kunskaper om omvårdnad, medicinsk teknik, läkemedel, och arbetar efter etiska koder.  En sjuksköterska fungerar som arbetsledare, omvårdnadsansvarig, och medicinskt ansvarig under läkaren. Trots detta är sjuksköterskeyrket är inget högstatusyrke, utan präglas ofta av stress, överbeläggning och underbemanning. Långt från Wennerbergs Vita serien, alltså. Till detta kommer att löneläget för sjuksköterskor inte motsvarar utbildningsnivån.

–  God vård och omvårdnad kräver kompetent personal. Många vårdyrken har idag, trots lång utbildning, låg status. Och låg lön. Vårdyrkena måste därför uppvärderas och lönerna höjas. Fi verkar dessutom för en ökad bemanning inom vård och omsorg och för att vården ska sluta att reproducera köns- och rasistiska stereotyper. Därför kräver vi obligatoriskt genus-, hbt- och antirasistiskt perspektiv i läkar-, sjuksköterske- och andra vårdpersonalutbildningar, säger Stina Svensson.