Blockpolitiken rämnade med Fi

20 oktober 2012

Fyra mandat i Simrishamns kommun har gett Fi möjligheten att omsätta politiken till praktik. Blockpolitiken har upplösts, den politiska debatten har vitaliserats och kvinnors rättigheter har kommit på dagordningen.

Fi har lyft frågor som rätt till heltid, jämställda löner, trygga anställningar och mäns våld mot kvinnor. Men även krävt bostadsförsörjnings- och energiplaner och lagt en egen budget. 

– Vi deltar i allt med liv och lust och med genusglasögonen på näsan. Jag kan säga att vi snarare pekar på helhet och samband än lyfter ut särskilda frågor, säger Gudrun Schyman till tidskriften Feministiskt perspektiv som följt Femnistiskt initiativ i Simrishamn. 

Som tredje största parti visar Fi Simrishamn hur ett aktivt feministisk arbete utvecklar demokratin och stärker arbetet mot diskriminering. 

– Vi vill vara med och göra Simrishamn till en kommun som är jämställd. Där verksamheter är jämställdhetscertifierade och där varje medborgare lever fri från diskriminering. Vi ska vara en inspiration för andra – både andra Fi-medlemmar men också andra kommuner. Vi ska visa att arbetet för jämställdhet är en motor i ett moderniserings- och utvecklingsarbete som ger skjuts åt den kommunala demokratin, fortsätter Schyman.

Läs vidare i tidningen Feministiskt perspektiv som rapporterat om hur Fi utmanar i Simrishamn.