Veckobrev nr 19 från Gudrun Schyman

16 mars 2006

Våren väntar förtvivlat under täcket av snö. En del kanske har trott att vi i F! också gått i ide men så har det verkligen inte varit.

Tvärtom är aktiviteten hög. Själv far jag land och rike runt och rapporterar gärna om att intresset för F! är väldigt stort. Härom kvällen var jag i Nyköping och talade med 120 nyfikna. Bara en (1!) på mötet hade varit med tidigare. För någon vecka sedan var jag på en en-dagars turné på Skaraborgsslätten. Hjo, Vara och Tidaholm. Knökfullt överallt! Alltså – glöm inte att alla de som våren 2005 sa att de ville ha ett feministiskt alternativ i valet 2006 finns kvar. Samma människor, samma förväntan, samma besvikelse över att det hänt så lite trots att vi vet så mycket, finns kvar. Och nu kommer vi med politiken. Det passar bra, tycker många. Vi kommer att få se glädjande resultat av allt vårt arbete.

Valkonferense – anmäl dig nu!

Rådslagens diskussioner tror jag många tyckte var inspirerande och hoppfulla. Det var den första processen kring det politikdokument som vi nu ska fatta beslut om på valkonferensen den 1–2 april. Anmälningstiden till valkonferensen har förlängts till den 20 mars (se hemsidan) så har ni inte anmält er redan så gör det nu! Politikdokumentet kommer ut till alla anmälda i nästa vecka. Det är mycket material och tanken är nu inte att vi ska sitta och fíla på formuleringar utan det är i princip bara i frågor där vi behöver diskutera själva kraven, ställningstagandena, där vi kan hinna debatt och behöver rösta. Politikdokumentet är som ett handlingsprogram, dvs hit har vi kommit men vi fortsätter naturligtvis att utveckla mer politik. Det betyder att även saker som inte står i dokumentet kommer vi att t.ex. skriva motioner om i riksdagen. Allt har inte kommit med, ibland av utrymmesskäl, ibland för att det varit för detaljerat och någon gång för att vi inte hunnit diskuterat färdigt, bland medlemmar. Det måste vara en viss balans mellan de olika avsnitten för att människor ska förstå att vi spänner över alla fält, dvs det ska vara tydligt at vi inte är ett ”en-fråge-parti”.

Med utskicket i nästa vecka kommer också förslag till ett valmanifest med de prioriterade politiska frågorna. Det är frågor som ska stå i centrum under valrörelsen. Frågor som alla medlemmar ska kunna tala om, ha fakta runt och kunna lyfta fram i alla sammanhang. Inte heller där är det kommatecknen som är det viktiga, utan poltiken. Varje framlyft fråga kan ses som en portal för att diskutera en mängd andra. Alla frågor hänger ju ihop. Tillsammans med fastställande av riksdagslistan är det här det viktigaste vi ska besluta om på valkonferensen och för att vi ska göra en bra valröresle är det viktigt att många medlemmar är med och formar politiken. Alltså – igen – anmäl dig nu!

Förvalsturnén 8 maj–20 maj

Allt vi gör nu är valrörelse men ibland ska vi göra mer än annars. Som vi skrivit tidigare har styrelsen beslsutat om en förvaltsturné då vi tre talespersoner ska ut och prata. Över hela landet. I två intensiva veckor. Alla regioner, de flesta större städerna, universiteten, högskolorna, folkhögskolorna, facken, jourerna, gymnasierna – alla som vill ska få besök. Men det hänger på att det finns aktiva medlemmar som kan vara med och arrangera och affischera. Har ni inte redan bokat in oss så ta genast kontakt med Mikaela Robsahm och/eller Hanna Carlsson. Där det inte finns grupper av medlemmar måste vi skapa. Vi ska finnas i varje valkrets, i varje kommun, i varje stad.
Aktivism anbefalles härmed!

Slutligen – nu ser vi fram emot att få träffa varandra på valkonferensen!
Hälsningar Gudrun