Jämställda löner kräver ny modell

14 september 2012

Dagens ”svenska modell” för lönebildning stödjer en exploatering av kvinnors arbete. Om modellen inte förändras kommer lönegapet aldrig att minska, utan snarare att öka, skriver Gudrun Schyman i Kommunalarbetaren.

Vid en utfrågning av riksdagspartierna (alla utom SD) i Almedalen i somras visade det sig att det, i alla fall just då och just där, fanns en riksdagsmajoritet för att skärpa Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller aktiva åtgärder för jämställda löner. Den 8 mars i år lyfte de kvinnodominerade facken, däribland Kommunal, fram att politiken/staten är en del av den ”svenska modellen” och pekade särskilt på Medlingsinstitutets roll och hur avsaknaden av direktiv för jämställdhet i själva verket permanentar löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Om partierna håller vad de lovade i Almedalen blir det en ny ordning. Det krav som partierna i panelen på seminariet ställde sig bakom var: ”Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden, samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder. Regeringen ska också se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.”

Hittills har Medlinsinstitutets företrädare menat att de överhuvudtaget inte kan arbeta för löner som ligger över industrins ”märke” eftersom det skulle rubba balansen. Ett sådant synsätt betyder i klartext att krav på utjämning från kvinnodominerade arbetsområden ”stör” en fungerande lönebildning. Den ”svenska modellen” uttolkad på det viset bygger på och stödjer en exploatering av kvinnors arbete. Så länge som Medlingsinstitutet har huvuddirektiv om att upprätthålla industrin som löneledande kommer lönegapet aldrig att minska. Det kommer snarare att öka.

Det är viktigt att förstå att lönefrågan inte handlar om enskilda kvinnor som i enskilda situationer råkar enskilt illa ut i enskilda löneförhandlingar. Det är strukturer vi talar om. Strukturella problem måste mötas med strukturella reformer. Att skärpa kraven på Medlingsinstitutet är ett viktigt steg på vägen mot jämställda löner. Nu är det upp till bevis för partierna i riksdagen. En majoritet av dem har ju skrivit in feminismen i sina partiprogram så det här borde kunna gå kvickt!

Gudrun Schyman,
Feministiskt initiativ

Publierat 2012-09-14 i Kommunalarbetaren