Riksdagsmajoritet för tydligt jämställdhetsdirektiv till Medlingsinstitutet

8 juli 2012

Årets viktigaste lönesamtal fördes i Almedalen på ett seminarium arrangerat av Feministiskt initiativ. Företrädare för samtliga partier i riksdagen, utom SD som valde att avstå, deltog. Statens, dvs. politikens, roll i lönebildning enligt den "svenska modellen" utgörs av Medlingsinstitutet. Uppdraget har hittills tolkats som att det inte ingår i deras uppgifter att aktivt verka för jämställda löner. Snart får de tänka om.

Seminariet visade att det nu finns en majoritet i riksdagen för att skärpa Medlingsinstitutets uppdrag så att man ska verka för jämställda löner. Inte mot. Samtliga partier i panelen ställde sig bakom fackens krav: ”Medlingsinstitutet får i uppdrag att kartlägga och analysera löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken på hela arbetsmarknaden, samt att i samarbete med arbetsmarknadens parter föreslå åtgärder. Regeringen ska också se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildningen blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen mot kvinnodominerade yrken.”

– Uttolkningen hittills av den svenska modellen bygger på och stödjer en exploatering av kvinnors arbete. En majoritet av kvinnorna arbetar inom vård och service.  Vill vi ha en fungerande välfärd så måste vi faktiskt vara beredda att betala, säger Gudrun Schyman, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Bakgrunden till gårdagens samtal med företrädarna för riksdagspartierna är det historiska i det som hände den 8 mars i år. Facken gick samman i 15.51-rörelsen, med budskapet att efter klockan 15.51 jobbar kvinnor gratis. Kvinnodominerade LO, TCO och SACO-förbund stod för första gången tillsammans. I dess kölvatten gick också företrädare för de kvinnodominerade fackförbunden ut med en rapport och listade ”sju punkter för ett Sverige med rättvisa löner”, där man tydligt efterlyste politiska initiativ:

– Lönefrågan handlar inte om enskilda kvinnor som i enskilda situationer råkar enskilt illa ut i enskilda löneförhandlingar. Det är strukturer vi talar om. Strukturella problem måste mötas med strukturella reformer. Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar. Att man nu är överens om att skärpa kraven på Medlingsinstitutet är ett viktigt steg på vägen mot jämställda löner, säger Gudrun Schyman.