F! intar Almedalen

25 juni 2012

Det är snart dags för årets upplaga av politikerveckan i Almedalen. Vill man se mer av spektakulär pengabränning får man den här gången vända blicken mot övriga partier och lobbyister. F! kör med rekordslimmad budget. I år grillas intressanta gäster i Feministiskt initiativs ”Talk show” på Donners plats – varje dag mellan kl 11.00 och 12.00 och på måndagen står F! som stolt arrangör för Almedalens tyngsta löneseminarium.

 

Måndag 2 juli

Kl. 11.00 – 12.00 Talk show, Donners Plats. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!, Stina Svensson, F!, och Carl Emanuelsson, F! med dagens gäst.

Kl. 14.00 – 16.00 Resan mot ett jämställt samhälle – en interaktiv workshop om trafik och genus (arr Jordens vänner) Högskolan D24. Jämställdhetsarbete ska genomsyra alla beslutsprocesser. Men vad har jämställdhet egentligen med trafikplanering att göra? Hur skulle framtidens jämställda transportsystem kunna se ut? Och hur kan nya tankesätt och normer skapa en mer hållbar infrastruktur? Medverkar gör: Carl Emanuelsson, F!, Karin Svensson Smith, MP, Erik Scheller, FP. Hanna Olovson, Jordens Vänner och Ian Fiddies, Klimataktion

Kl. 16.00 – 18.00 Lön och kön – hur förändrar vi dagens situation? (arr F!) Högskolan B24. Trots många år av debatt och utfästelser från såväl arbetsmarknadens parter som politiska partier, syns ännu inga tydliga resultat i form av minskade löneskillnader mellan kvinnor och män på nationell statistisk nivå. Ett stort antal fackförbund, partipolitiska kvinnoförbund, partier och kvinnoorganisationer har gått samman i 15:51 rörelsen. Mot bakgrund av den här utvecklingen och fackförbundens uppmaning om ”politiska direktiv” bjuder Fi in riksdagens samtliga politiska partier till ett samtal om hur vi förändrar lönerelationen mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer. Löneskillnaderna har i stort sett varit oförändrade under tre decennier. Dagens nivå är ungefär densamma som 1981. Hur förändrar vi dagens situation i praktiken? Medverkar gör: samtliga partier (utom SD) och företräds av gruppledare eller arbetsmarknads- eller jämställdhetsansvarig. Samtalet leds av Gudrun Schyman, F!. Kommunals ordförande Anneli Nordström är side-kick.

Tisdag 3 juli 

Kl. 09.00 – 10.30 Väljarnas värderingar och synen på de politiska alternativen (arr United Minds) Restaurang 50 kvadrat, S:t Hansplan Medverkar  gör: Gudrun Schyman, F!, Markus Uvell, VD, Timbro, Marcus Birro, författare, Katarina Barrling, statsvetare, Uppsala Universitet,  Carl Melin, opinionschef, United Minds, Seher Yilmaz, moderator, Prime   

Kl. 11.00 – 12.00 Talk show, Donners Plats. Medverkar gör: Gudrun Schyman (F!), Stina Svensson (F!) och Carl Emanuelsson (F!) med dagens gäst.

 Kl. 13.30 – 14.30 Debatt – Farmor på Fyllan (arr KSAN) White corner (ingång från Donners plats).  Nationella och internationella forskningsrapporter har visat en ökad alkoholrelaterad dödlighet bland äldre kvinnor. Det har även skett en ökning av äldre kvinnors konsumtion av lugnande medel och sömnmedel. Samtidigt saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel. Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient. Vem hjälper farmor på fyllan? Seminariet lyfter frågan om äldre kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion och bristen på såväl förebyggande ansatser som missbruksvård. Vilken ny kunskap om kvinnor och våldsutsatthet, vilken politik kan föra våra frågor vidare, och vilka är de utmaningar som de medverkande ser? Medverkar gör: Gudrun Schyman, F! Angela Beausang, ordförande ROKS, Carina Ohlsson, ordförande SKR, Linda Engström, ordförande UNF. Maj-Inger Klingvall (moderator), ordförande KSAN.  

Kl. 15.00 – 16.00 Jämställdhetsfrågan i styrelser för bostadsrättföreningar är allt annat än död, vid Cramers gata i Visby, plats nr 90. Fria samtal inom området jämställdhet i bostadsrättsföreningars styrelser. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F! och Folke Höjmar, Riksorganisationen för Bostadsrättsinnehavare  

Onsdag 4 juli 

Kl. 11.00 – 12.00 Talk show, Donners Plats. Medverkar gör: Kristina Ljungros, RFSU, Gudrun Schyman F!, Stina Svensson, F! och Carl Emanuelsson, F! med dagens gäst.

Kl. 13.00 Utfrågning vid Expressens valstuga. Medverkar gör: Niklas Svensson, Expressen och Gudrun Schyman, F!

Kl. 17.00 Debattfest med Studio total. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!       

Kl. 20.00  SVT debatt: om kvällstidningsjournalistik. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!

Torsdag 5 juli

Kl. 10.00 – 11.45 Är vi för trygga för att bli företagare? Seminarium och debatt om klimatet för att våga välja att vara företagare. Att vara företagare är att våga ta risk – men får man tillräckligt betalt för att förlora tryggheten man har som anställd? Finns det en koppling mellan otryggheten och den låga andelen kvinnliga företagare i Sverige? Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!, Patrik Hesselius, Skandia

Kl. 11.00 – 12.00 Talk show, Donners Plats. Medverkar gör: Stina Svensson, F!, och Carl Emanuelsson, F! med dagens gäst.

Kl. 15.30 Små skillnader är också orättvisa, jämställt arbetsliv – ett arbete på lika villkor, (arr Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch) En undersökning bland GS medlemmar visar att kvinnor som arbetar inom skogs-, trä- och grafisk bransch har mer repetitiva och monotona arbetsuppgifter än män. Arbetstempot har ökat betydligt de senaste 20 åren, vilket får negativa konsekvenser för arbetstagarnas hälsa och är en bidragande orsak till det alltför höga antalet olyckor och arbetsskador. Av de tillfrågade kvinnorna upplever 9 av 10 stress på arbetsplatsen. Mer än var femte kvinna upplever att de inte har möjlighet att ta korta pauser och raster vid behov. Stressen på arbetsplatsen påverkar också fritiden. Många upplever att de är för trötta för att umgås med familj och vänner när man är ledig. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!, GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö, en kvinnlig medlem (som kan berätta och ge exempel från sin arbetsplats)

Fredag 6 juli

Kl. 08.30 – 10.00 Frukostsamtal om kvinnors villkor på arbetsmarknaden (arr Kommunal). Rosas Kafé. Hur kommer vi tillrätta med den ojämställda arbetsmarknaden. Och hur kan vi nå jämställda löner. Medverkar gör: Gudrun Schyman, F!, Annelie Nordström och Sara Beischer, författare till boken ”Jag ska egentligen inte jobba här”.

Kl. 11.00 – 12.00 Talk show, Donners Plats. Medverkar gör: F!, Stina Svensson, F!, och Carl Emanuelsson, F! med dagens gäst.

Kl. 13.30 – 14.30 Sex efter sextio – är det aktuellt (arr RFSU) Joda bar, Skeppsbron 24. Det finns sexualupplysningsbehov för denna målgrupp som kan handla om hur åldrandet, läkemedel och olika sjukdomstillstånd påverkar. Attityden till äldre och sex behöver förändras. Tillgänglighet, i form av utbildad vårdpersonal och sexualmottagningar för råd, stöd och hjälp för att tala om sin sexualitet och problem, saknas. Synen på sexualiteten breddas med stigande ålder och förstånd och det finns en djupare intimitet att utveckla när prestationstvånget har lagt sig. Medverkar gör: Gudrun Schyman F!, Christina Rogala, Margareta och Kristina Ljungros RFSUs förbundsordförande, är seminariets moderator