Feministiskt initiativ på Uppsala Pride

28 maj 2012

Feministiskt initiativ utmanar bilden av Sverige som öppet och medverkar återigen på Uppsala Pride. Vi är mycket stolta över att få presentera att vår talesperson Sissela Nordling Blanco kommer att öppna hela festivalen. I år utmanar vi heteronormen genom att finnas på plats i paraden och anordna programpunkter där vi pratar heteroekonomi och intersektionell aktivism.

Under torsdagen arrangerar vi en diskussion om vilka queera krav vi kan ställa på det ekomoniska systemet och ställer oss frågan vad kärnfamiljen har för betydelse för vår ekonomi. På söndagen kan du lyssna på ett spännande föredrag om jämställdhet och hur du bedriver intersektionell aktivism. Festivalen pågår 18 – 20 maj och du hittar oss i Slottsbiografen.

Feministiskt initiativ utmanar heteronormen genom att ha den starkaste politiken för alla människors lika värde:

  • Vi kräver en familjepolitik anpassad efter alla familjekonstellationer och relationer – regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrar, ombildade familjer, kombos och kollektiv – inte bara kärnfamiljen.
  • Vi kräver att hbtq-flyktingar ska kunna få asyl i Sverige och en allmän flyktingamnesti för att ge upprättelse till alla de hbtq-flyktingar som felaktigt nekats uppehållstillstånd.
  • Vi kräver transpersoners rätt att bestämma över sin egen kropp – tvångssteriliseringarna måste stoppas.

Vi kräver stöd till unga hbtq-personer som har sämre psykisk hälsa än andra. Det ska vara en självklarhet att all personal på skolor, ungdomsgårdar och ungdomsmottagningar är utbildade i hbtq-frågor, genus och antirasism.