Sjuksköterskor ställer krav – och det med rätta

3 maj 2012

Ingångslön för nyutexaminerade sjuksköterskor på 24 000 kr är ett rättmätigt krav. Verkligheten för sjuksköterskor är låga löner, dåliga arbetsvillkor och usel arbetsmiljö. Den ständiga nedvärderingen av kvinnodominerade yrken måste ändras och för det krävs också politiska initiativ.

– Vi accepterar inte en lönebildning som håller kvar kvinnor i lönelägen som systematiskt är lägre än mäns, vilket skiljer oss från andra partier. Vi tar oss rätten att ifrågasätta den konstruktion som alltid ger männen mer och hävdar att det viktigt att frågan lyfts till den politiska nivån. Det handlar om skillnaden i värdering mellan det arbete som görs i vården och verkstaden, eller mellan Ica och IT. Politiker kan göra något bland annat genom Medlingsinstitutet men viljan tycks inte finnas. Så länge som Medlingsinstitutet har direktiv om att upprätthålla industrin som löneledande kommer lönegapet aldrig att minska, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 400 kronor lägre än mäns. Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män.

– Vår gemensamma välfärd och stora delar av handeln och restaurangbranschen subventioneras i dag genom att kvinnors arbetskraft konsekvent reas ut. Detta lönegap handlar om ett diskriminerande mönster på arbetsmarknaden som helhet. Det är ett mönster som är större än vad parterna i en avgränsad bransch kan åtgärda, ens med den bästa vilja i världen, säger Stina Svensson.

Feministiskt initiativ verkar för att Medlingsinstitutets uppdrag ändras så att jämställda löner prioriteras före institutets andra uppdrag. I förslaget ingår att hela arbetsgivarkollektivet, tillsammans med staten, finansierar en jämställdhetsfond som betalar ut ett jämställdhetsbidrag till arbetsgivare som höjer kvinnors löner. Fonden finansieras via en höjd arbetsgivaravgift med en halv procentenhet och ett lika stort statligt tillskott. Det är en början för att få bukt med lönegapet.