Fi:s konferens om tillgänglighet + rådslag kring intersektionell handlingsplan

18 mars 2012

Helgen den 21-22 april välkomnar vi alla medlemmar i Fi till en helg i Stockholm på temat tillgänglighet och intersektionalitet. Anmäl dig via detta formulär senast den 13 april om du vill vara med!

Under kongressen 2011 tog vi beslut om att ta fram en strategisk handlingsplan för att förankra intersektionella perspektiv och antidiskriminering i hela organisationen. En arbetsgrupp har därför arbetat med att ta fram en sådan handlingsplan som vi nu vill få in synpunkter på. Det har också skapats en tillgänglighetsgrupp som ska arbeta för att öka tillgängligheten i organisationen. Vi behöver arbeta mer med detta i hela Fi och har därför valt att lyfta frågan särskilt genom en tillgänglighetskonferens. Vi bjuder nu in till en helg i april där vi lär oss hur vi kan bli mer tillgängliga för alla medlemmar och där vi diskuterar hur vi kan gå vidare utifrån handlingsplanen.

Dag 1: Tema tillgänglighet
En del av arbetet med att förankra intersektionella perspektiv och antidiskriminering i Fi handlar om att öka tillgängligheten i organisationen och öka kunskapen om vår politik på det området. Därför inleder vi helgen med en heldagskonferens med tillgänglighet som tema. Dagen kommer bestå av föreläsningar, panelsamtal och gruppdiskussioner. Vi kommer få med oss tips på hur vi kan jobba internt med att bli mer tillgängliga för alla medlemmar, oavsett funktionsförmåga, och diskutera politiska förslag att driva utåt.

Dag 2: Rådslag kring intersektionell handlingsplan
Vi kommer presentera de strategier som vi tagit med i handlingsplanen, förklara hur vi tänker oss att handlingsplanen ska användas och vilket ansvar organisationens olika delar behöver ta för att förverkliga dessa, från nationell till lokal nivå. Vi kommer ha gruppdiskussioner kring handlingsplanen för att kunna reda ut eventuella oklarheter och diskutera ändringsförslag. Slutligen diskuterar vi hur vi som är på plats kan gå vidare rent konkret för att förankra handlingsplanen i våra medlemsgrupper och i hela organisationen. 

Du behöver inte några förkunskaper för att vara med, vi kommer avsätta tid för att förklara ord, svara på frågor och diskutera i grupp.

Deltagaravgift: 
150 kronor. Fika ingår. Avgiften betalas till plusgiro 405753-5 senast 13/4. Skriv ditt namn och ”konferens”.

Du som är icke-förvärvsarbetande (skolelever, studenter, pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna osv.) kan betala nedsatt deltagaravgift på 50 kr. Ansök om att få nedsatt avgift genom att maila [email protected] och ange anledning, senast 13/4.

Anmälan: 
Anmäl dig via detta formulär senast 13/4, men anmäl dig så snart som möjligt eftersom vi har begränsat antal platser. Program och mer exakta tider kommer att skickas ut till alla anmälda deltagare under vecka 14. 

Reseutjämning:
Boka tågbiljetter redan nu för att vara säker på att få ett bra pris. Du som bor längre bort än 600 km kan söka reseutjämningsbidrag på upp till 300 kr. Ansök om detta senast 13/4 genom att maila [email protected] och förklara vart du reser ifrån. Vi betalar resebidrag efter konferensen. 

Tillgänglighet under helgen:
Lokalen är en teaterlokal. Det finns en några cm hög kant i dörren, men ramp kommer finnas på plats, och det är bred gång ned i lokalen. Toaletten är tillgänglig. Det funkar att ta färtjänst till lokallen kommer du från något annat ställe en stockholm och vill ha färdtjänst så kan vi boka åt dig skriv bara det i anmälan så kontktar vi dig om vilka tider du vill åka och så. Ledarhundar är välkomna i lokallen. Har du några andra särskilda behov eller funderingar på hur det ser ut med tillgänglighet så skriv det i anmälan så svarar vi/fixar vi det.

Kontakt vid frågor:
[email protected]

OBS! Du måste ha betalat in medlemsavgiften för 2012 för att kunna komma på konferensen. 

Välkommen!