Veckobrev nr 17 från Gudrun Schyman

23 februari 2006

REGISTRERING. Idag (igår om du får detta på fredagen) har vi skrivit historia - igen!

Kära F!-medlemmar,

På den bifogade bilden får ni se tre glada talespersoner som trängs med andra medlemmar och vackra ballonger. Händelsen är historisk. Vi har just lämnat in de nödvändiga papperen till Valmyndigheten. Nästan 4000 namnunderskrifter tillsammans med registreringsansökan. Världens första politiska parti som har ”störta patriarkatet” på dagordningen är nu registrerat. Vi går alltså till val med krav på ett paradigmskifte. Varken mer eller mindre. Det är stort. OS-medaljer i all ära men det här är större!

Rådslagen

Nästa helg, den 4 och 5 mars, träffas vi på de regionala rådslagen. Talespersonerna, styrelsen och delar av valberedningen har spridit ut sig på olika orter och möten. Själv kommer jag att vara i Umeå på lördagen och i Stockholm på söndagen. Alla som anmäler sig får styrelsens förslag till politik. En ganska tjock lunta som är en fortsättning/utveckling av det dokument som årsmötet tog. Årsmötesbesluten ligger fast. Nu ska vi diskutera det nya som tillkommit, efter flera arbetsgruppers ambitiösa arbete. Det är på rådslagen som den demokratiska processen kring förslagen äger rum och förhoppningsvis ska vi ha kommit så långt att det i princip är klart för beslut när vi träffas igen på valkonferensen. Som aktiv medlem är det alltså på rådslagen som du är med och påverkar politikens utformning på alla de områden där vi kommer att behöva ha bra svar i valrörelsen.

Genom rådslagsdiskussionerna vill vi i styrelsen också få en uppfattning om vilka krav som ni tycker vi ska lyfta fram som de absolut viktigaste i valrörelsen. Tre, kanske fem, frågor som vi ska driva i alla sammanhang och som alla medlemmar ska kunna tala om, också om vi väcks mitt i natten. Om ni tycker det verkar snålt med tre prioriterade frågor så vill jag uppmana er att göra följande tanke- expriment – försök att dra er till minnes vilka frågor som vilka partier hade högst på sin lista i förra valet. Kommer ni ihåg ens några? Kanske en eller möjligen två? Formulerar vi tre huvudfrågor har vi helt enkelt större möjlighet att nå ut och nå fram än om vi kommer med ett smörgåsbord med 237 politiska krav. Styrelsen vill alltså ha vägledning av rådslagen eftersom vi, i god tid till valkonferensen, ska formulera ett förslag till valmanifest med just dom prioriteringarna.

Valkonferensen 1–2 april

ska alltså fatta beslut både om mer politik (de områden som processats under rådslagen) och om mindre (valmanifestet med de prioriterade frågorna). Dessutom ska valkonferensen fastställa riksdagslistan. Valberedningen har jobbat hårt och i nästa vecka, på onsdagen, lägger de fram sitt förslag. Det betyder att föreslagna kandidater kan finnas tillgängliga under rådslagen så att medlemmar kan bekanta sig med i alla fall en del av personerna.

Valrörelsen

Efter valkonferensen startar valrörelsen mer på allvar. Då får vi alla koncentrera oss helt på det utåtriktade arbetet. Det betyder att medlems- eller temagrupper gör ett uppehåll i politik(utvecklings)diskussioner. Vi ska alltså inte prata med varandra utan i princip bara prata med andra. Berätta om F!, föra ut vår politik och öppna demokratiska dialoger var än vi befinner oss. Vi ska inleda relationer och bygga förtroende. Värva medlemmar på löpande band så vi blir tillräckligt många för att bära fram en valrörelse byggd på passionerat frivilligt och obetalt arbete.

I maj, vecka 19 och 20, tjuvstartar vi talespersoner med en förvalskampanj. Tanken är att vi tillsammans ska täcka hela landet med möten. Men det bygger på att det också finns aktiva medlemmar som kan ta emot oss och vara med och förbereda. För att det här ska bli riktigt lyckat är det bra om ni redan nu börjar planera för besök och tar kontakt med Hanna Carlsson, och/eller Mikaela Robsahm, två superorganisatörer som redan börjat med turnéplaneringen.

Rikliga tillfällen att träffas framöver, alltså. Det ser jag fram emot!
Gudrun