Mäns våld mot kvinnor ökar – trots riktade insatser

25 november 2011

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport med anledning av att det är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Rapporten visar att mäns våld mot kvinnor ökar. Under år 2010 anmäldes 27 200 fall av misshandel mot kvinnor jämfört med 24 097 anmälningar år 2005. Detta trots riktade insatser från regering och organisationer

– Det är tydligare en någonsin att detta är ett samhällsproblem som angår oss alla, särskilt oss män. Det är en mansfråga som ytterst handlar om säkerhet. Det räcker inte bara med insatser som ger kvinnor ett skydd ochvård efter misshandel, utan vi måste arbeta förebyggande. Våldet kommer inte upphöra förrän vi män utmanar oss själva och står emot den manlighet som underförstått ger oss rätten att slå., säger Carl Emanuelsson, talesperson för Feministiskt initiativ.

”Mäns våld mot kvinnor Statistik och kunskapsläge 2011” ger en kortfattad sammanställning över aktuell statistik, lagändringar, nya riktlinjer och forskning inom våld i nära relationer. Rapporten visar att trots riktade insatser från regering och organisationer så ökar våldet mot kvinnor stadigt i Sverige. Ensamstående mödrar med små barn som utsätts för våld av närstående är en särskilt utsatt grupp. En annan stor grupp är kvinnor som blir utsatta för våld i yrkeslivet. Mörkertalet i statistiken är stort när det gäller det våld i nära relationer men uppskattningsvis var det 160 000 kvinnor som utsattes för våld under 2010.

– Vi män har ett särskilt ansvar att ifrågasätta de strukturer som skapar och formar män i våldets vardag. För att få mäns våld att upphöra måste vi våga utmana vår egen bild av den svenska jämställda mannen, säger Carl Emanuelsson.

Rapporten innehåller också Feministiskt initiativs förslag på åtgärder som te.x. att en utredning ska genomföras av de samhällsekonomiska kostnader som mäns våld mot kvinnor innebär, att alla utbildningar ska få ett obligatoriskt könsmaktsperspektiv, att socialtjänstlagen ska skärpas så att utsatta kvinnor och barn – oberoende av bostadsort – ska ha tillgång till hjälp i sitt närområde, att kvinnofridslagen ska ha ett självklart företräde framför Utlänningslagen, att tvåårsregeln i utlänningslagen ska tas bort och att Hälso- och sjukvårdslagen ska få ett tillägg om att särskilt beakta barns behov och detta utan att båda vårdnadshavarna behöver ge sitt medgivande till detta.

Läs rapporten här

http://feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/mansvaldmotkvinnorrapport2011.pdf