Veckobrev nr 16 från Devrim Mavi

16 februari 2006

Vad har politik med kärlek att göra?

Hej alla feminister,

Mycket, anser vi. Därför borde politiken handla mycket mer om kärlek. Som vi vet skapar könsmaktordningen stora hinder för kärleken. Ett jämställt samhälle skulle däremot skapa förutsättningar för alla människor att ge och få mycket mer kärlek än idag. Om detta och om våra sex krav för ett mer kärleksfullt samhälle kan du läsa i vår nya broschyr: Feminismen – en kärleksaffär. Alla våra broschyrer är till för att delas ut men de gör också utmärkt underlag för att skriva insändare och debattartiklar. Använd dem.

Vintern håller i sig och vi fortsätter vårt febrila arbete. Rådslagen kommer att äga rum den 4 mars i Umeå och Göteborg och den 5 mars i Stockholm och Kristiansstad. Rådslagen kommer att vara en viktig plattform för vår vidareutveckling av feministisk politik.

Föreningen mot kränkande särbehandling i arbetslivet, Stopp, ordnar manifestationer runt om i landet den 22 februari för att uppmärksamma mobbing och trakasserier i arbetslivet. Idag är cirka 320 000 anställda utsatta för någon form av mobbning på sina arbetsplatser. Detta folkhälsoproblem måste tas på allvar, menar föreningen Stopp. Vi stödjer deras krav för en dräglig arbetsmiljö och också för att detta ska betraktas som en viktig arbetsmiljö- och arbetsmarknads- problem. Om du går in på www.foreningenstopp.se kommer du kunna se var manifestationerna på olika platser runt om i landet äger rum. Jag uppmanar alla som kan att delta och uppmärksamma detta folkhälsoproblem som drabbar hundratusental i arbetslivet bland dem många kvinnor.

Vi har samlat in långt över de nödvändiga 1500 namnen för att kunna registrera som parti, en förutsättning för att kunna delta i valet 2006. Vi kommer att lämna in listorna alla medlemmar har samlat och skickat in den till den 23 februari till Valmyndigheten i Stockholm. Tid och adress kommer att finnas på hemsidan.

Även om vi planerar att driva landets absolut billigaste valrörelse behöver vi pengar. Som många kanske redan känner till kommer riksdagspartierna tillsammans lägga ner 150 miljoner kronor på årets valrörelse. Utöver det har de sin redan anställda personal, sina kontor och bilar. Vi har inget av detta. För att nå ut med Fi:s budskap behöver vi en rejäl valfond. Många har frågat efter autogiro som ska sätta igång alldeles snart. Det kommer att finnas en blankett på webben som man kan ladda ner och lämna in på sin egen bank och skänka en fast summa varje månad till Fi.

Författaren och konstnären Joanna Rubin Dranger har tecknat en exklusivt Askungensaga för Fi kan du beställa då får du en signerad och numrerad affisch. Sagan kommer inte att publiceras någon annanstans och går inte att köpas annat än hos Fi. Du har nu möjlighet att teckna dig för ett eller flera av de 1 500 historiska certifikat vi skapat. Vi säljer dem för 1 000 kronor styck och på så vis bidrar vi till valfonden med 1,5 miljoner kronor. Sätt in 1 000 kr per certifikat på plusgiro 405753-5 , ange namn och adress och skriv i meddelande-fältet vem du vill att certifikatet ska vara utställt på.

Det är roligt att synas ute på stan med Fi-loggan. Nu kan ni beställa t-shirtar med Fi tryck, ”vi skriver historia”-pennor, knappar, mössor och Gudruns feministbrev. Hör av dig till Lourders Daza Gillman på [email protected] och beställ.

Vi behöver växa och bli många många fler för att driva valrörelsen men också för att kunna bygga upp en feministisk folkbildningsrörelse. Därför är det viktigt att fortsätta med medlemsvärvningskampanjer.

Även om det fortsätter snöa, i Stockholm gör det i alla fall, är våren här snart. Vi inleder våren med rådslagen och fortsätter sedan med 8:e mars. Man kan kontakta kvinno- organisationer, kvinnojourer, politiska partier och människorättsorganisationer för att gå samman och lyfta fram internationella kvinnodagen. Hör av er till kalendariet och berätta vad din lokalgrupp planerar den 8 mars.

En sista påminnelse är det sedvlinga: använd er av oss talespersoner. Hör av er när ni planerar ett öppet Fi-möte eller en aktion ute på stan.

På återseende
Devrim