Nytt förslag om ett förslagsinstitut för medborgarförslag i Riksdagen

5 oktober 2011

Klockan 11.00 idag, på sista dagen för riksdagens allmänna motionstid, överlämnar Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp 17 motioner till riksdagen. En av motionerna innehåller ett nytt förslag om att instifta ett förslagsinstitut, dit politiska organisationer och intresseföreningar kan lämna förslag till riksdagen.

– Vi utmanar de etablerade partierna och det parlamentariska systemet genom att öppna upp beslutsprocessen. Det finns ju möjlighet att lämna medborgarförslag i kommunerna, varför ska det då inte vara möjligt att gör något liknande på riksnivå? säger skuggriksdagsgruppens ledare Gudrun Schyman.

De 17 motioner som Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp överlämnar till riksdagen innehåller förutom förslaget om ett ”Riksdagens förslagsinstitut, bland annat förslag om individualiserad föräldraförsäkring, ett inrättande av ett jämställdhetsdepartement och avskaffande av jobbskatteavdraget.

– Feministiskt initiativ sitter ännu inte i riksdagen, men vi har påbörjat vårt riksdagsarbete redan nu. Vi vill göra fler delaktiga i den politiska processen och utmanar därför demokratins gränser och ramarna för det parlamentariska systemet, fortsätter Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp består av 41 ledamöter och suppleanter från hela landet, som skuggar regering och riksdag under hela mandatperioden.

Läs alla 17 motioner här: Feministiskt initiativs motioner

Läs om skuggriksdagsgruppen: Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

För mer information:
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191
Feministiskt initiativs hemsida: www.feministisktinitiativ.se