Granskning av alla partiernas hbtq-politik

18 juli 2011

Inför valet 2010 granskade RFSL partiernas hbt-politik och transorganisationen KIM alla partiernas transpolitik. I båda undersökningarna fick Feministiskt initiativ högst poäng. Tidningen QX visade även att Fi hade flest öppna hbtq-personer på listorna till valet.

Feministiskt initiativ hade bäst resultat i RFSL:s undersökning av de olika partiernas hbt-politik. Vi var även bäst enligt KIM:s (Kön, identitet, mångfald) undersökning av partiernas transpolitik. Tyvärr kom våra svar bort och redovisades inte, men F! står bakom alla förutom en av KIM:s 60 frågor (det om öronmärkning av transvårdpengar där vi inte tar ställning). 

 

Här kan du även läsa om vår hbtq-politik i en intervju inför valet.

Resultatet i RFSL´s undersökning, partiernas medelpoäng utifrån sina kandidaters enkätsvar (maxpoäng: 25):

Feministiskt initiativ 21,3

Vänsterpartiet 18,0

Miljöpartiet de gröna 17,0

Socialdemokraterna 13,1

Piratpartiet 12,0

Centerpartiet 10,5

Folkpartiet liberalerna 10,3

Moderata Samlingspartiet 4,6

Kristdemokraterna 4,4,

Sverigedemokraterna –2,5

Resultatet i KIM´s undersökning av partiernas transpolitik (maxpoäng 120):

Feministiskt initiativ: 118 poäng

Vänsterpartiet: 82poäng

Miljöpartiet: 80 poäng

Folkpartiet: 74 poäng

Socialdemokraterna: 68 poäng

Centern: 50 poäng

Moderaterna: 16 poäng

Kristdemokraterna: –16 poäng