Strömmande seminarier från Almedalen 2011

6 juli 2011

Se Feministiskt initativs seminarier från politikerveckan i Alemdalen 2011.

Män, makt och sex – från hotellrum till slagfält

Hölls på Högskolan på Gotland den 4 juli 2011
Det överhängande hotet om sexuellt våld kuvar och underminerar från hotellrum till slagfält. Det är en manifestation av djupt rotade föreställningar om män, manlighet och den starkes rätt att utöva makt utan konsekvenser. Hur kommer sig detta och hur kommer vi tillrätta med det?

 

Så vann vi valet 2011 – feminismen, framtidens rörelse!

Hölls på Högskolan på Gotland den 4 juli 2011
Idéer om framtidens politik som är i ett trängande behov av studentperspektiv. Hur gick organiseringen till – om progressivt tänkande vad gäller partipolitik. F! studenter delar med sig av sina visioner om feminismen som framtidens rörelse med fokus på normkritik, frihet och hållbarhet.

 

Känner du dig skuggad? Det är du!

Hölls Högskolan på Gotland den 4 juli 2011
Det finns en feministisk stalker utanför riksdagen, storasyster ser dig. Våra genusglasögon är slipade för att upptäcka regeringens brister. FI utmanar den etablerade ordningen och töjer gränserna med vår skuggriksdagsgrupp. Makthavare: känn dig skuggad! Vi brinner för att utmana makten!

 

Sveriges falska självbild

Hölls Högskolan på Gotland den 6 juli 2011
Diskussion om hur vi som feminister kan bemöta en utbredd nationalism och rasism som finns närvarande i samhället, i debatten och i den allmänna retoriken. Vi kommer även att diskutera på vilket sätt nationalism och rasism är närvarande inom feminismen och hur vi kan förhålla oss till det.