Feministiskt initiativ lanserade riksdagsgrupp

5 juli 2011

Under ett seminarium i Almedalen i Visby presenterades Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp. De 41 ledamöterna och suppleanterna kommer att skugga regering och riksdag under mandatperioden och arbetet samordnas av gruppledaren Gudrun Schyman.

Skuggriksdagsgruppens ledamöter presenterade några av de olika utskottens huvudfrågor. Partiet avser att visa på att feministisk politik långt ifrån handlar om en fråga utan påverkar politikens alla områden.

– Vår skuggriksdagsgrupp kommer att vara aktiv i den politiska debatten och utmana de politiska besluten som fattas i riksdagens kammare. Våra genusglasögon är slipade för att upptäcka regeringens brister, menar skuggriksdagsgruppens ledare Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ menade under seminariet att det är dags att utmana den svenska lönebildningsmodellen.

– Trots att alla, såväl politiker, arbetsgivare som fackliga säger att jämställda löner är en viktig fråga har det i princip inte skett någon minskning av lönegapet mellan kvinnor och män på över 30 år. Den svenska modellen diskriminerar systematiskt kvinnodominerade sektorer genom att industrin är utnämnd att vara lönenormerande för hela arbetsmarknaden, det så kallade ”märket” i avtalsrörelsen. Det nya ”märket” menar vi måste vara jämställda och rättvisa löner, inget annat, menar Stina Svensson, talesperson och ledamot för arbetsmarknadsutskottet.

– Vår skuggriksdagsgrupp kommer att vara aktiv i den politiska debatten och utmana de politiska besluten som fattas i riksdagens kammare. Våra genusglasögon är slipade för att upptäcka regeringens brister. Det är bara en tidsfråga när Feministiskt initiativ kommer ta plats i riksdagen, så vi börjar vårt riksdagsarbete redan nu och kommer att lägga motioner under motionsperioderna, säger riksdagsgruppens ledare Gudrun Schyman.

Mer information:

Pressjour 0706-100 191
Pressbilder: www.feministisktinitiativ.se/pressbilder.php
Feministiskt initiativs hemsida: www.feministisktinitiativ.se