Almedalen 2011

29 juni 2011

Fi har flera intressanta mingel och seminarium under Almedalsveckan 2011 och vi vill därför önska dig hjärtligt välkommen till Feministiskt initiativs aktiviteter under Almedalsveckan!

Aktiviteter i Visby under Almedalsveckan 2011.

Måndag 4 juli

Torgmöte: Menar partierna allvar med jämställdheten?

Mån 4/7, 11:00-12:00, Donners plats
Feministiskt initiativs talesperson Carl Emanuelsson granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik.

Seminarium: Män, makt och sex – från hotellrum till slagfält

11:30 – 13:00 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, E30
Det överhängande hotet om sexuellt våld kuvar och underminerar från hotellrum till slagfält. Det är en manifestation av djupt rotade föreställningar om män, manlighet och den starkes rätt att utöva makt utan konsekvenser. Hur kommer sig detta och hur kommer vi tillrätta med det?

Seminarium: Så vann vi valet 2011 – feminismen, framtidens rörelse!

13:00 – 14:00 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, E30
Idéer om framtidens politik som är i ett trängande behov av studentperspektiv. Hur gick organiseringen till – om progressivt tänkande vad gäller partipolitik. F! studenter delar med sig av sina visioner om feminismen som framtidens rörelse med fokus på normkritik, frihet och hållbarhet.

Seminarium: Känner du dig skuggad? Det är du!

15:00 – 17:00 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 , sal E30
Det finns en feministisk stalker utanför riksdagen, storasyster ser dig. Våra genusglasögon är slipade för att upptäcka regeringens brister. FI utmanar den etablerade ordningen och töjer gränserna med vår skuggriksdagsgrupp. Makthavare: känn dig skuggad! Vi brinner för att utmana makten!

Mingel: Regeringens feministiska politik – kom och diskutera med den feministiska skuggan

17:00 – 19:00 Hamnplan 4, innergården
Maktkritisk diskussion med Feministiskt initiativs skuggriksdagsledamöter och talespersoner.

Tisdag 5 juli

Torgmöte: Försvinner F! utan Gudrun Schyman som talesperson?

Tis 5/7, 11:00 – 12:00, Donners plats
Feministiskt initiativs nya talespersoner Stina Svensson och Carl Emanuelsson i samtal med Gudrun Schyman om Feministiskt initiativs framtid.

Onsdag 6 juli

Torgmöte: Menar partierna allvar med jämställdheten?

Ons 6/7, 11:00-12:00, Donners plats
Feministiskt initiativs talesperson Stina Svensson granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik.

Seminarium: Sveriges falska självbild

15:00 – 17:00 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3 , sal D22
Diskussion om hur vi som feminister kan bemöta en utbredd nationalism och rasism som finns närvarande i samhället, i debatten och i den allmänna retoriken. Vi kommer även att diskutera på vilket sätt nationalism och rasism är närvarande inom feminismen och hur vi kan förhålla oss till det.

Mingel: Dags för ny självbild? Spegla dig i Feministiskt initiativ

17:00 – 19:00 Hamnplan 4, innergården
Har du upptäckt att du inte är bäst på jämställdhet, jämlikhet och ickediskriminiering? Vet du vem du är men inte vilka dom är? Dags för ny självbild kanske? Spegla dig med oss i Fi och fundera på vem du är egentligen.

Torsdag 7 juli

Torgmöte: Behöver vi en feministisk politik?

Tor 7/7, 11:00 – 12:00, Donners Plats
Feministiskt initiativs tale

sperson Stina Svensson grillas av Gudrun Schyman om framtidens behov av en feministisk politik.

Fredag 8 juli

Torgmöte: Menar partierna allvar med jämställdheten?

Fre 8/7, 11:00-12:00, Donners plats
Feministiskt initiativs talesperson Stina Svensson granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik.

Lördag 9 juli

Torgmöte: Menar partierna allvar med jämställdheten?

Lör 9/7, 11:00-12:00, Donners plats
Feministiskt initiativs talesperson Stina Svensson granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik.

Andra partier har en dag, Fi tar veckan i anspråk, vi tar plats och vi utmanar på Donners plats, varje dag kl 11:00-12:00
 

Varmt välkomna!
[email protected]
Feministiskt initiativs pressjour: 0706-100 191