Motivering till valberedningens förslag på riksdagslista

1 mars 2006

Vi i valberedningen har haft det svåra och spännande uppdraget att lägga fram ett förslag på Feministiskt initiativs första riksdagslista. Det är en historisk händelse och en uppgift som vi ödmjukt och stolt har utfört.

Vi har blivit glatt överrumplade över det stora engagemang och intresse för Feministiskt initiativs framtid som medlemmar runt om i landet visat genom sina nomineringar. Många engagerade, entusiastiska, erfarna och kompetenta personer i olika åldrar och från olika bakgrunder vill vara med och arbeta för att lyfta in det feministiska alternativet i riksdagen. Det visar på Feministiskt initiativs enorma styrka och ingav oss i valberedningen tillförsikt att trots begränsade ekonomiska resurser, kommer vi få en framgångsrik valkampanj som alla kommer minnas. Vad vi i valberedningen också bevittnat är hur förra årets mediedrev, hets och hot mot feminister och hbt-personer urholkar den svenska demokratin. Man kan verkligen undra vad förenings- och åsiktsfriheten har för innebörd, när kvinnor förhindras stå på en riksdagslista därför att det skulle innebära mobbning på arbetsplatsen, hot om uppsägning, förlust av ekonomiska resurser och hot mot deras person och deras familjer?

Alla nominerade kan inte få en plats på riksdagslistan, men deras arbete och engagemang kommer att behövas i den spännande valkampanj som ligger framför oss. Valberedningens förslag bygger på information om de nominerade genom egna presentationer och intervjuer och utgår från att listan ska spegla föreningens parlamentariska initiativ på riksnivå. Vi har bland annat tagit hänsyn till de nominerades tidigare politiska erfarenheter, sakkunskap på olika politiska områden, spridning av de demokratiska uppdragen i föreningen, viktiga feministiska inriktningar inom F!, engagemang i F!, vilja att satsa tid och möjligheter att förmedla F!:s politiska ställningstaganden i debatter och till väljarkåren.

Valberedningens motivering

Valberedningen har eftersträvat en bredd och helhetssyn i sitt förslag. Vi har letat efter en sammansättning av människor som tillsammans har den kompetens, erfarenhet och energi som behövs för uppgiften som ligger framför dem: en intensiv valkampanj och ett hårt riksdagsarbete på tvären mot patriarkatet.

De personer som vi föreslår har olika erfarenheter och kompetenser som vi tror kompletterar varandra, och är villiga att satsa tid och kraft på Feministisk initiativ under de närmaste fyra åren. De står för olika feministiska inriktningar, har olika bakgrund och åldrar och bor i olika delar av landet. Tillsammans och var för sig besitter de egenskaper som vi ser som tillgångar för organisationen och som gör dem lämpliga som riksdagskandidater för Feministiskt initiativ. Med bra kandidater och en stark grupp har Feministiskt initiativ goda möjligheter till framgång i valet i september.

Valberedningen