Vårt förslag handlar inte om tvång

18 april 2011

 

Brännpunkt publicerade den 12/4 en replik från en kritiker till vår uppmaning att riksdagen bör förtydliga att brottet sexköp har begåtts mot alla personer som köps i prostitution, och således otvetydigt ge dem valet att pröva summan av deras skadestånd samt söka andra former av stöd och kompensation. Debattinlägget säger att förslaget skulle göra prostituerade människor till brottsoffer mot deras vilja.

Eftersom författaren till debattartikeln inte gör anspråk på att tala för andras del så har hon säkert inget emot de skadestånd andra kan söka, utan hinder, under vårt förslag. Om hon inte vill ha skadestånd eller kompensation så behöver hon inte använda den här lagen, men de som blir vräkta eller förlorar jobbet – problem för prostitutionerade personer som artikelförfattaren uppmärksammar – kan lättare få kompensation och stöd som ett resultat av förslaget.

Skribentens invändning är helt och hållet ideologisk, liksom stick i stäv med bevisningen om realiteterna i sexindustrin som försetts av den överväldigande majoriteten prostituerade människor. Författaren av kommentaren förnekar helt enkelt det faktum att studierna hon kritiserar, och anhängarna av det här förslaget, uttrycker uppfattningarna hos prostituerade människor själva.

Studien som hon efterfrågade vilken dokumenterar att 89 procent av prostituerade människor vill lämna prostitutionen men inte känner att de kan det är Melissa Farley m fl., “Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder,” i Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress, red. M. Farley (Binghamton, NY: Haworth Maltreatment & Trauma Press, 2003), 33-74. Nivån på trauma och posttraumatisk stress i prostitution har dokumenterats vara jämförbar med den hos offer för tortyr, veteraner från krigszoner, och våldtagna kvinnor. Detta är långt från det trivialiserade skadelidandet av att inte ”trivas” som skribenten åberopar.

Det är lagen mot sexköp som börjar förflytta prostitutionens stigma till köparna, vilket är där det hör hemma. Det är hallickarna och köpare som tvingar människor i prostitution att bli offer mot deras egen vilja, inte lagar som erbjuder en tydlig väg att kompensera för den viktimiseringen.

EBON KRAM, fd ordförande Riksorganisationen för kvinnojourer & tjejjourer i Sverige (ROKS), föreläsare

EWA LARSSON, samhällsvetare, fd riksdagsledamot (MP), ordförande för Gröna kvinnor

LUIS RAMOS-RUGGIERO, verksamhetschef Kris- och traumacentrum, leg psykolog, psykoterapeut, & specialist i klinisk psykologi

GUDRUN SCHYMAN, fd partiledare och riksdagsledamot, fd talesperson och grundare av Feministiskt initiativ (F!)

OLGA PERSSON, förbundssekreterare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)

EVA-BRITT SVENSSON (V), europaparlamentariker, ordförande i jämställdhetsutskottet

MAX WALTMAN, doktorand i statsvetenskap, Stockholms universitet

ANN WILKENS, leg psykoterapeut

Publicerades i SvD Opinion-Brännpunkt, 14 April, 2011.