För övrigt är vår budget ingen hemlighet

13 april 2011

Öppenhet är en av demokratins grundstenar. För att makt och inflytande inte ska kunna köpas för pengar är det viktigt att veta vems intressen en politiker eller ett parti företräder. Därför stödjer Feministiskt initiativ uppropet för ett öppnare Sverige och en strakare reglering för redovisning av gåvor och bidrag till politiker och partier.

Feministiskt initiativ får inget partistöd från staten.  Det gör oss extra beroende av gåvor och bidrag från andra håll. Vi har aldrig hållit hemligt varifrån vi fått pengar eller vad vi gjort med dem. I tidigare valrörelser har vi t.ex. fått runt en miljon kronor av tydigare ABBA-medlemmen Benny Andersson, 50 000 kronor i bidrag från syskonen Dreijer i The Knife och 100 000 kronor av Tomas Mazetti och Per Cromwell som driver reklambyrån Studio Total.

Nyligen hade Feministiskt initiativ kongress och då fastlades budgeten för det kommande året. Vi räknar med att få in 70 000 kronor i gåvor, men ännu är det ingen som skänkt en summa på över 20 000 kronor. Men när vi får en större gåva kommer vi att registrera den på partibidrag.se.

För övrigt är vår budget ingen hemlighet. Tvärtom vi tycker det är viktigt att medlemmar, väljare och allmänhet får veta hur vi använder våra pengar. Så varsågoda:

Här är Feministiskt initiativs budget för 2011.

Inkomster
Partistöd: 0 kr
Medlemsavgifter: 220 000 kr
Gåvor och övrigt: 70 000 kr
Webbbutik: 10 000 kr
Summa: 300 000 kr

Utgifter
Löner: 0 kr
Hyra för sammanträdeslokal: 40 000 kr
Administration: 120 000 kr
Aktiviteter och evenemang: 74 000 kr
Summa: 234 000 kr