FP är fast i den patriarkala myllan

16 september 2010

Folkpartiet står kvar i den patriarkala myllan som cementeras av blockpolitiken. Vi vill i stället bygga ett modernt samhälle, fritt från diskriminering och fritt från alla fördomar om kvinnor som mindre värda, skriver Gudrun Schyman (FI) i en replik.

 

På GP Debatt (16/9) påstår Birg

itta Ohlsson (FP) att jag önskar att Lars Ohly (V) blir utrikesminister vid en rödgrön valseger. Jag har överhuvudtaget inga önskningar när det gäller ministrar. Min önskan handlar om ett politikens innehåll som tar kvinnors rättigheter, villkor och vardag på allvar. Min önskan är att alla som så ofta säger sig vara feminister, så också Birgitta Ohlsson, också ska våga vara det på valdagen.

Tyvärr är det jag möter något annat. I valrörelsen förminskas kvinnors krav på att bli behandlade som lika värda. Nu ska vi inte rösta efter våra visioner om att kunna bygga ett samhälle som är jämställdhet. Nu ska vi rösta på blocken. Vi ska rösta på vilken statsministerkandidat som ska surra sig vid masten de kommande fyra åren för att förvalta AB Sverige så avkastningen blir bra och så att skattesänkningarna kan fortsätta. Nu ska vi vänta, vi kvinnor, enligt gammalt känt patriarkalt mönster. 

Systematisk diskriminering

I Sverige precis som i resten av världen diskrimineras kvinnor systematiskt. Här tar det sig bland annat i uttryck att kvinnor diskrimineras lönemässigt på arbetsmarknaden. Och trygghetsmässigt i vardagen när det ständigt närvarande våldet inte tas på allvar. Det är samma mönster och samma norm som i resten av världen, den tar sig bara olika uttryck.

De borgerliga partierna i allmänhet, och Folkpartiet i synnerhet, vill ha en utrikes- och säkerhetspolitik där militärmakt och vapen utgör grunden. Folkpartiet vill att Sverige ska vara med i den patriarkala bastionen Nato och förespråkar att internationella konflikter ska lösas av soldater med vapen i hand. Förlorare på detta är inte bara kvinnor och barn, utan hela det civila samhälle som behövs för att bygga demokrati. Det visar historiens alla tragiska misstag och vi kommer se det även i framtiden om vi fortsätter att kapitulera inför våld och hot om våld.

Feministiskt initiativ vill ha en säkerhetspolitik för människor – inte stater. Kvinnors säkerhet står inte på den säkerhetspolitiska agendan trots att mäns våld mot kvinnor varje år skördar hundratusentals offer, fler än de som dör i väpnade konflikter. Runt om i världen står män för mer än 90 procent av alla våldshandlingar – handlingar som drabbar såväl män som kvinnor, vare sig det kallas fotbollsvåld, inbördeskrig, lägenhetsbråk eller våld i hederns namn.

Ställ om resurserna till bistånd

Vi vill att Sverige ska vara fortsatt alliansfritt och ska kalla hem de svenska soldaterna från Afghanistan och i stället bedriva en aktiv politik i riksdagen, i EU och i FN för alla människors säkerhet och frihet från våld. Ställ om de enorma resurser som i dag satsas på vapenproduktion, militära insatser och svenska soldater. De gör bättre nytta i biståndsinsatser för mödra- och barnhälsovård, säkra aborter och arbete mot mäns våld. Kvinnor måste vara delaktiga i konfliktlösning och fredsbyggande.

Det är bra att Birgitta Ohlsson lyfter utrikespolitiken i valrörelsen. Hon visar också tydligt att hon förespråkar en politik som saknar en feministisk dimension och vision. Folkpartiet står kvar i den patriarkala myllan som nu också cementeras av blockpolitiken. Feministiskt initiativ vill framåt. Vi vill bygga ett modernt samhälle, fritt från diskriminering och fritt från alla fördomar om kvinnor som mindre värda. Vi höjer blicken över blocken på söndag. Vi ser världen och vågar vara feminister med visioner!