Höj blicken över blocken

14 september 2010

Var tredje väljare anser sig vara feminist, och nästan varannan väljare vill se Feministiskt initiativ i riksdagen. Men risken är att många av dessa väljare taktikröstar på de rödgröna, i stället för att stödja den politik de egentligen vill se.

Resultatet av att på det sättet prioritera vänster-högerdimensionen är att kvinnors rättigheter än en gång riskerar att sättas på väntelistan. Varje röst är betydelsefull för en fe-ministisk opposition de kommande fyra åren.

Blockpolitiken och den överdrivna fokuseringen på vem som ska bilda regering gör inte bara valrörelsen stelbent utan riskerar att urlaka vårt politiska system som bygger på att det finns många partier och olika maktkonstellationer. Väljarna reduceras till röstboskap utan drömmar och egen vilja till förändring. Föreställningen om att det bara finns två lag att tillhöra, alliansen och oppositionen, stärker inte bara Sverigedemokraternas ställning utan kväver samhällsdebatten och en politik som bygger på visioner.

Men jag vet att vi är många som ser politiken som medel för att förverkliga drömmen om att alla människors mänskliga rättigheter ska respekteras. Vi är många som vill att feminismen ska vara mer än en krydda i politiken, som vill se faktiska reformer för jämställda löner, arbetstidsförkortning, individualiserad föräldraförsäkring och solidarisk asylpolitik.

Sedan finns det de som säger att en röst på Feministiskt initiativ är bortkastad. Det finns också de som säger att en röst på oss är detsamma som en röst på alliansen. Det finns till och med de som påstår att en röst på Feministiskt initiativ riskerar att hjälpa Sverigedemokraterna in i riksdagen. Ett sådant resonemang undergräver respekten för demokratin. Den som vill vara feminist också på valdagen ska inte behöva bli anklagad för att vara rasist.

Feministiskt initiativ har goda chanser att komma över fyraprocentsspärren till riksdagen. I opinionsinstitutens mätningar ingår vi i siffran för ”övriga partier”, en siffra som i dag ligger kring två procent i de flesta mätningar. Att den siffran inte nödvändigtvis återspeglar våra möjligheter visas av den Sifoundersökning som vi låtit beställa: Var tredje väljare, 33 procent, kallar sig själv feminist. Ännu fler, 46 procent, tycker att det vore bra om vi kom in i riksdagen. Och hela 15 procent kan tänka sig att rösta på Feministiskt initiativ.

Snarare är det väl så att man kastar bort sin röst om man bara använder den i ett maktpolitiskt taktiserande. Man får inte de förändringar man vill ha. Man låser fast politiken i improduktiva block som genom att de överlappar varandra alltmer försvagar den politiska debatten. Både sakfrågor och ideologi försvinner. Fram träder dagsformen, ivrigt påhejad av och avstämd mot ständigt nya opinionsmätningar, påspädda med funderingar kring en och annan slipsfärg, klocka eller handväska.

Blockpolitiken blockerar demokratisk ut-veckling. Politiken reduceras till förhandling och förvaltning i stället för förändring. I Fe-ministiskt initiativ vågar vi tro på förändring. 

Höj blicken ovanför portmonnäer och plånböcker! Låt inte blockpolitiken blockera och mediedramaturgin eliminera de politiska visionerna om en bättre värld.