Halva befolkningen ingen detaljfråga

21 februari 2006

Hur går det med jämställdheten i Sverige om ansvarige ministern inte har satt några spår under sina 14 månader i två mycket viktiga frågor; jämställdhet och integration?

Devrim Mavi kommenterar regeringens jämställdhetsarbete i Norrköpings tidningar.

www.nt.se