Feministiskt initiativ använder hbtq-kompetens

11 september 2010

Vad är hbtq-kompetens? Inom olika yrkesgrupper sker det en utveckling av innehåll och metoder. Politiker från partier talar ofta om hbt-kompetens som den viktigaste frågan de driver för ’gruppen’.

Jag ställer mig frågan vad hbtq-kompetens är för en politiker och vad jag anser att jag kan kräva att de tänker till om för att de ska anses vara en bra politiker. 

Nivå ett är att erkänna att gruppen finns. 

Nivå två kan vara att inse att det finns livsvillkor som politiken kan ändra. 

Det här är det grundläggande jag kräver. Allt som diskriminerar oss, som hindrar oss att leva bra liv och det som p.g.a. lagar särskiljer oss från andra eller ger sämre livsförutsättningar jämfört med andra i samhället måste självklart ändras. I debatter får alla partier frågor om just detta: Kommer ni att ändra……..och en kravlista. Bra. Ännu bättre när de svarar ja. 

Där är det sedan stopp på hbtq-kompetensen. Jag anser att en politisk hbtq-kompetens nivå tre ska bidra till att inte särskilja hbtq-gruppen och därmed bidra till att den allmänna attityden i samhället förändras. I andra sammanhang talar vi om integrering. Att kunna integrera kräver att jag själv har funderat och slutat se hbtq-personer som annorlunda men ibland precis som andra grupper med särskilda behov. Det är då hbtq-politik kan flytta in i andra politikområden. 

Aktuellt i denna valrörelse är jobbpolitik och äldreomsorg, som ett exempel från vardera block. På Pride i Stockholm fick partiledarna en avslutande fråga vad de ansåg var viktigast. Reinfeldt som ledare för alliansen svarade att han förutsatte att jobbpolitiken och de åtgärder de vidtar där gäller för alla i samhället. Med det visar han att han inte integrerat (eller saknar) hbtq-kompetens. I den långa listan av åtgärder borde det finnas med att ett antal t-personer inte kan få arbete p.g.a. att de inte får intyg och betyg omskrivna med nytt namn. Tala om möjligheter att söka arbete! Det om något är väl jobbpolitik, men det sa han inte.

I dagarna har röd/gröna gett ut sin plattform för äldreomsorg. En lång lista med många bra punkter. Jag tar för givet att jag räknas in i rätten att bo med min partner när det är dags att byta boende. Det räcker inte. Om det fanns en hbtq-kompetens skulle listan ha innehållit krav på särskilda boende för hbtq-personer. Varför var inte det med? Mitt svar är därför att de inte med självklarhet har eller använder sin hbtq-kompetens. Vi vet att den nuvarande äldre generationen som har vuxit upp i ett annat förtryck och där vår community är vår familj vill kunna välja att leva vidare med vår community. Skälen är många och olika för olika personer. Det kan vara att man inte har glömt förtrycket och behöver tryggheten, eller tryggheten att få hjälp med peruken. Det kan vara en trygghet att vara i ett sällskap där alla kan referera till samma minnen av samhälle och klubbar – utan att behöva förklara eller inte bli bekräftad i minnen. Röd/gröna saknade kompetensen att integrera hbtq-kompetens. 

Fortfarande behövs det mycket arbete för att vi som grupp finns i all politik som likställda eller med vissa behov. Varje minister ska kunna väga in detta. Detta är en av orsakerna till att jag arbetar med Feministiskt initiativ och att jag vill se F! i riksdagen. Vi behövs där för att i det dagliga arbetet i varje utskott vara en påminnelse och därmed lärare i vardagen att integrera hbtq kompetens. Utan oss kommer det att ta evigt lång tid. Om du vill snabba på utvecklingen då väljer du F! i riksdagsvalet.