Våga tänka utanför blocken!

18 augusti 2010

"Feministiskt initiativ kommer aldrig ge avkall på våra viktigaste frågor för att få en ministerpost. Vi kommer aldrig vara något klet och smet i mitten som vill vara till lags och inte driva det vi verkligen tror på..."

Med nästan exakt en månad kvar till valet börjar det hetta till. Torgmöten duggar tätt och valstugor öppnas. I medier rapporteras det om opinionsundersökningar med ett enda fokus i sikte – vilket block är störst? Denna blockpolitik som alliansen krystat fram är problematisk och djupt beklaglig och med dessa undersökningar försvinner inte bara små partier som Feministiskt initiativ och Piratpartiet, utan också diskussionen om politiken, om visioner och sakfrågor. Denna blockpolitik och maktkamp använder många för att skjuta allvarliga problem i samhället åt sidan. Partier som påstår sig kämpa för jämställdhet och som lyfter fram det som en viktig fråga flyttar i realiteten bak sina positioner och åsikter för att få smaka på ”makten”. Man ger upp det som ger partiet en prägel och blir istället någonting utan kanter och konturer som ingen riktigt vet vad det längre står för. Återigen blir jämställdheten något sekundärt, något som är viktigt men inte viktigast. Återigen får vi invänta ett bättre tillfälle att göra något åt till exempel kvinnors löner.

Feministiskt initiativ kommer aldrig ge avkall på våra viktigaste frågor för att få en ministerpost. Vi kommer aldrig vara något klet och smet i mitten som vill vara till lags och inte driva det vi verkligen tror på, ett feministiskt samhälle där alla har samma rättigheter och möjligheter. Vi tar ställning i regeringsfrågan och kommer att stötta en rödgrön regering. Något annat alternativ finns inte då den nuvarande regeringen drivit en politik som gör det mer lönsamt att vara man. Men vi kommer vara en blåslampa i baken på de andra partierna när det kommer till jämställdhet. Jämställda löner, arbetstidsförkortning, en individuell föräldraförsäkring och en solidarisk asylpolitik är några av de frågor som vi kommer driva hårt och aldrig ge upp. För även om mediers rapportering i allt större utsträckning har fokus på block och maktkamp så finns det verklig politik med ett innehåll värt att diskutera och i den diskussionen ger vi inte vika. Feministiskt initiativ ser fram mot en valrörelse som innehåller politiska visioner snarare än procentsatser.