Ge papperslösa kvinnor rätt till skydd!

27 mars 2011

Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rättslöshet lätt byte för människor som känner till deras situation och utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Många av dessa kvinnor saknar möjlighet att försvara sig, att söka och få hjälp eller polisanmäla övergrepp, i och med att de inte bara lever gömda för svenska myndigheter utan kanske också gömmer sig undan våldsamma personer i den egna närmiljön. Det är inte ovanligt att hyresvärdar och arbetsgivare är en del av det här. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utpressar papperslösa kvinnor är ofta väl medvetna om att det för det mesta innebär en risk för papperslösa kvinnor att själva bli gripna och avvisade om de anmäler övergreppen.

Det faktum att dessa kvinnor saknar uppehållstillstånd i Sverige ska inte frånta dem deras mänskliga rättigheter. I kampen för att förstärka och upprätthålla alla kvinnors rättigheter, utan att skilja på hudfärg, nationalitet eller medborgarskap, kräver vi att även kvinnor utan papper omfattas av den rätt till skydd som gäller för alla andra kvinnor i vårt samhälle.

Vi kräver därför att:

  • Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.
  • Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors särskilda asylskäl betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan tvångsgifte, könsstympning eller våld utfört av militär.
  • Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår.