Allmän flyktingamnesti

27 mars 2011

Asylprocessen i Sverige är inte rättssäker, kvinnor och hbt-personers asylskäl respekteras inte. Svensk migrationspolitik bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen. En omänsklig och olaglig asylpolitik kan enbart bemötas med solidaritet och upprättelse. Alla som idag är papperslösa eller som ansöker om asyl i Sverige måste få permanent uppehållstillstånd. Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Vi vill se en värld där jordens yta och resurser delas gemensamt i solidaritet mellan människor och med respekt för miljön.

I en värld som är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – måste det vara allas rättighet att röra sig över nationsgränser för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Därför ser Feministiskt initiativ med oro på hur EU bygger sina murar än högre och hur svensk migrationspolitik hårdnar. Upprepade granskningar visar att kvinnor och hbt-personers asylskäl inte respekteras, trots det fortsätter utvisningarna. Människor utvisas till inbördeskrig, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättning utvisas till platser där de inte har möjlighet att få vård, romer utvisas trots att de har laglig rätt att befinna sig i Sverige, och kvinnor utvisas till internflykt i länder där kvinnor inte har möjlighet att leva ensamma och vara familjeförsörjare.

Listan på brott mot de mänskliga rättigheterna kan göras lång och är ett stort skäl till att tiotusentals människor lever utan papper i Sverige idag. Som papperslös är du rättslös utan några som helst mänskliga rättigheter så som vård, skola eller bostad. Många utsätts för sexuella övergrepp, våld och exploatering på arbetsplatser utan att ha möjlighet att anmäla detta. Att papperslösa väljer att leva utan några som helst mänskliga rättigheter framför att utvisas, är ett tydligt underkännande av Sveriges flyktingpolitik som bryter mot internationella konventioner och svensk lagstiftning.

Därför måste alla som idag är papperslösa eller som har stannat i landet efter avslag på asylansökan, få ett permanent uppehållstillstånd.

Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.