Schyman: Därför kandiderar jag inte till posten som talesperson för Fi

14 januari 2011

Schyman berättar om varför hon beslutat att inte kandidera för omval till Feministiskt initiativs talesperson, men hoppas på fortsatt stöd att sitta i styrelsen på kongressen i mars.

Feministiskt initiativ har kongress i Malmö helgen den 26 – 27 mars. Det ska väljas ny styrelse och nya talespersoner. Hur många beslutar kongressen. Vi har ökat medlemsantalet med drygt 40% under och efter valet och det startas flera nya grupper runt om i landet. Senaste nytillskottet är det ungdomsförbund, Unga Feminister, som samlas i Malmö nu i helgen. Jag tror inte valberedningen kommer att få det svårt, varken att fylla en ny styrelse eller att hitta nya talespersoner.
 
Själv kandiderar jag inte till posten som talesperson men jag kandiderar till styrelsen. Ibland kommer ju frågan: – Finns det inga andra än Gudrun i Fi?  Svaret är att det finns många och att det kommer allt fler. Och det ska synas! Jag kommer alltså fortfarande att finnas kvar i partiledningen, om jag för förtroendet på kongressen. Med den volontärbaserade styrelse vi har i Fi får vi fortsätta att dela på uppgifterna. Därför finns det ingen anledning att dramatisera det faktum att jag inte kandiderar till talesperson. Det finns mycket (annat) ansvar att ta och jag har på inget vis stängt dörren för att stå på en riksdagslista!
 
Feministiskt initiativ kan se tillbaka på två oerhört intensiva år sedan den senaste kongressen. Det har varit EU-val och det har varit val till riksdag, landsting, regioner och kommuner. Det ena gick bättre än det andra. Det som gick bäst var kommunvalet i Simrishamn. Fi blev tredje största parti och har representation i nästan samtliga kommunala styrelser och nämnder. Själv sitter jag i fullmäktige, i kommunstyrelsen och i kommunens kommunala bostadsbolag. Förväntningarna på att det ska bli förändringar är stora hos alla de invånare som gav oss sitt stöd. Våra politiska motståndare möter oss med respekt och ibland med lite skräckblandad förtjusning.
 
Feministiskt initiativ gick till val på parollen ”Gör Simrishamn Jämställt”. Vårt kampanjarbete har handlat om visionen om demokratisk dialog, en vitalisering av det parlamentariska arbetet och att respekt för varje människas lika värde, dvs. stopp för all diskriminering, ska vara grund för kommunens utveckling. Vi lyfte idén om att ett genomgripande, systematiskt, organiserat arbete med Jämställdhet som både mål och medel, skulle kunna modernisera och demokratisera, inom kommunens samtliga områden. Vi pekade på representationen (mandominans) men också på att budgetarbetet måste analyseras med genusglasögon på näsan. Vi pekade på behovet av att förskola och skola arbetar systematiskt med att bryta ner stereotypa könsroller, för att ge alla barn frihet att utvecklas utifrån vars och ens egna, unika, kapacitet, men också på att samhällsplaneringen (bostäder, transporter, m.m.) måste utgå från hela befolkningens behov. Män kan inte vara normen. Kvinnor med ofrivillig deltid måste kunna efterfråga en egen bostad, unga måste kunna flytta hemifrån, den ensamstående föräldern måste ha råd att ha rum för barnen, osv.
 
Vi har alltså ambitionen att i Simrishamn göra det som skulle behöva göras över hela landet. Insikten om att arbetet för att nå jämställdhet måste ha en politisk ledning och inte kan bedrivas i en ständig flod av separata projekt har varit slutsatsen i flera av de utvärderingar och rapporter som kommit den senaste tiden. Den senaste, som kom i veckan, handlade om skolan. Och i SKL:s stora utvärdering av fleråriga projekt i hundratals kommuner (kom i höstas) visade man samma sak. Arbetet för att nå jämställdhet måste få en politisk ledning, bli respekterat som ett centralt kunskapsområde och bli en politiskt prioriterad fråga ute i kommunerna.
 
Det här är ingen självklarhet i Simrishamn men vi har i alla fall fått ett starkt stöd för att försöka. Hur det kommer att gå är viktigt för Feministiskt initiativ och hela den feministiska rörelsen. När valet 2014 närmar sig och fler ställer frågan; – Vad händer om vi röstar feministiskt? så ska det finns ett svar;  – Titta på hur det har gått i Simrishamn! Därför är det viktigt att det vi gör i Simrishamn blir bra. Därför kommer också mitt prioriterade politiska arbete vara mer på hemmaplan framöver.
 
 
Gudrun Schyman
fortfarande talesperson för Feministiskt initiativ