Paraplyorganisation för Europeiska feministiska partier har bildats.

1 november 2010

Under helgen ägde den första europeiska konferensen för feministiska partier rum i Valencia, Spanien. Iniciativa Feminista (Spanien), som organiserade konferensen, Feministische Partei Die Frauen (Tyskland), Partia Kobiet (Polen) och Feministiskt initiativ (Sverige) är grundare för den nya Paraplyorganisationen för Europeiska feministiska partier.

Under helgens konferens i Valencia bildades en Europeisk feministisk samordningsstyrelse för att samordna partiernas kriterium och bestämma grunden för nästa europeiska valplattform. De grundläggande punkterna i de feministiska partiernas program har konstaterats vara identiska, och de gemensamma handlingsstrategierna har definierats. Helgens konferens beslutade också hur arbetet kommer att se ut med att ta fram den gemensamma politiska agendan till nästa EU-val.

 

Feministiska partier som ställer upp i EU-val är välkomna att ansluta sig till den Europeiska feministiska samordningsstyrelsen. Det främsta syftet med Paraplyorganisationen för Europeiska feministiska partier är att få parlamentarisk representation i EU-valet 2014, och sätta grunden för en framtida feministisk parlamentarisk grupp i Europaparlamentet.

 

Nästa konferens äger rum i Polen i augusti 2011.