Blockpolitiken blockerar demokratisk utveckling

18 augusti 2010

Blockpolitikens blockering av demokratisk utveckling börjar faktiskt bli pinsamt påtagligt. Sakligt sett är det faktiskt så att utan Feministiskt initiativ i riksdagen kanske S-V-MP inte kan uppnå det parlamentariska stöd som behövs för ett regeringsskifte, skriver Gudrun Schyman (Fi).

Blockpolitiken och den överdrivna fokuseringen på vem som ska bilda regering gör inte bara valrörelsen stelbent utan riskerar att urlaka vårt politiska system, som faktiskt bygger på att det finns många partier och olika maktkonstellationer. Föreställningen om att det bara finns två lag att tillhöra, alliansen och oppositionen, stärker inte bara Sverigedemokraternas ställning utan kväver samhällsdebatten och en nyanserad politisk diskussion.

Michael Wahman, statsvetare vid Lunds universitet, skriver i GP (9/8-10) att idén om SD som den naturliga vågmästaren har vuxit sig stark, mycket som en följd av den cementerade blockpolitiken, men den bygger på felaktiga grunder. Blockpolitiken och idén om vågmästarrollen har dessutom medfört kommentarer som att Feministiskt initiativ öppnar för att SD ska få inflytande i riksdagen. En ledarskribent för en kvällstidning skrev ett inlägg om detta häromdagen och menar att det är en bortkastad röst att rösta på Fi för att en sådan röst skulle försvaga de partier som finns inom blocken vilket i sin tur stärker SD, om eller när de kommer in i riksdagen.

Fastfrusen politik

Ett sådant resonemang undergräver respekten för demokratin. Det bidrar också till en fastfrusen blockpolitik där partierna alltmer kramar ihjäl varandra i mitten. Om jag vill vara feminist också på valdagen ska jag inte behöva bli anklagad för att bli rasist.

Snarare är det väl så att man kastar bort sin röst om man bara använder den i ett maktpolitiskt taktiserande. Man får inte de förändringar man vill ha. Man låser fast politiken i improduktiva block som genom att de överlappar varandra alltmer försvagar den politiska debatten. Både sakfrågor och ideologi försvinner. Fram träder dagsformen, ivrigt påhejad av och avstämd mot ständigt nya opinionsmätningar, påspädda med funderingar kring en och annan slipsfärg, klocka eller handväska.

Det är detta som öppnar för SD: förflackningen och kommersialiseringen av politiken, inte att människor med demokratiska ambitioner vill använda politiken som verktyg för att skapa de samhälleliga förändringar som är nödvändiga om vi vill ge oss lika värde som människor. I många andra europeiska länder har främlingsfientliga missnöjespartier skördat stora valframgångar. Låt oss slippa se det i Sverige!

Jag minns samma inskränkta blockresonemang från valdebatten på 80-talet, när Miljöpartiet trädde in på den politiska arenan. Bortkastade röster, fula koftor och försvagning av blocken, det vill säga den politiska stabiliteten. Sakfrågorna vågade ingen debattera. Ingen kan väl idag förneka att de kunskaper som kom in med MP behövdes. Men då, när de trängde sig på, var fördömandet och förlöjligandet totalt.

Nu är det Fi som behandlas på samma sätt. Partipolitiken har en farlig tendens att bli inåtvänd. Blockpolitikens blockering av demokratisk utveckling börjar faktiskt bli pinsamt påtagligt. Sakligt sett är det faktiskt så att utan Fi i riksdagen kanske S-V-MP inte kan uppnå det parlamentariska stöd som behövs för ett regeringsskifte. Sakligt sett kanske det är så att Fi i riksdagen är det enda parti som skulle kunna marginalisera SD:s eventuella inflytande totalt. Om det blir jämt läge mellan blocken och S-V-MP kan förlita sig på Fi, hur ska då regeringen Reinfeldt med hedern i behåll kunna stödja sig på SD? Så långt det maktpolitiska taktiserandet.

En demokratisk skandal

När det gäller sakpolitiken så är Fi garanten för att jämställdhetsfrågorna överhuvudtaget debatters. Ta frågan om rättvisa löner. Den finns faktiskt inte på något annat politiskt partis program. Lönediskrimineringen är en demokratisk skandal som inte kan tillåtas att fortsätta. Om vi inte använder våra röster till att angripa detta så kastar vi verkligen bort dem!

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.427270-blockpolitiken-blockerar-demokratisk-utvecklinghttp://www.gp.se/nyheter/debatt/1.427270-blockpolitiken-blockerar-demokratisk-utveckling