Individualisera föräldraförsäkringen

18 augusti 2010

Kenneth Hardy Axelsson skriver att "visst borde det vara en självklarhet att pappor och mammor lever i så jämlika förhållanden så att båda föräldrarna finns tillgängliga och tar ansvar för barnen." Men att FP inte kommer att göra någonting för att det ska bli så.

I dag tar kvinnor ut 83 procent av föräldraförsäkringen. Samtidigt arbetar män med små barn fler timmar än någon annan grupp i samhället. Det är dags för män att stå emot arbetslivets krav och fullt ut kräva sin del av föräldraansvaret. Det vinner alla på i längden. Genom att individualisera föräldraförsäkringen strävar vi efter att förebygga förutfattade meningar om föräldraskap som något knutet enbart till kvinnor och på så sätt få en rättvisare fördelning mellan löne- och obetalt arbete samt jämställda löner på marknaden. Att kvinnor tar ut föräldraförsäkring i stället för lön ligger också till grund för den diskriminerande pensionen. Eftersom kvinnor hela tiden har lägre lön och dessutom förlorar ekonomiskt på föräldraförsäkringen så får de också lägre pension. Det här är för övrigt den enda sociala försäkringen som fortfarande inte är individualiserad. Alla andra socialförsäkringar betalas ut till den som har rätt till dem. Ta till exempel sjukvårdsförsäkringen. Den kan man ju inte dela på så att den som är sjuk går och jobbar och den som är frisk stannar hemma bara för att man kommit överens om det inom familjen.

 

I en modern värld värderas alla föräldrar lika som föräldrar. Barn och ungdomar behöver sina fäder lika mycket som sina mödrar. Det skylls ofta på en dålig relation till fadern efter våldsbrott, men vi måste kunna se att det är viktigt för alla. Därför välkomnar Feministiskt initiativ MP:s förslag om en tredelad föräldraförsäkring. Det är en ypperlig lösning i alla familjer där barnen har tre föräldrar!

 http://www.vt.se/debatt/debatt/artikel.aspx?articleid=5498178