Låga kvinnolöner en skam

6 augusti 2010

Ralf Falkhede (FP) lyfter fram de skamligt orättvisa lönerna mellan män och kvinnor i en insändare i Folkbladet den 4 augusti. Han pekar bland annat på de fackliga organisationernas oförmåga att göra något åt snedfördelningen.

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 700 kr lägre än mäns. Så har det sett ut sen 80-talet. Heder åt Gudrun Schyman som i Visby hamn konkret visade att kvinnorna i Sverige förlorar 100 000 kr per arbetad minut jämfört med männen. För samma summa kunde F! ha annonserat i en kvällstidning och för detta fått en halvsida. Upplysningsvis kan vi tala om att riksdagspartierna ”eldar” upp mellan 7 och 70 miljoner på reklam i valrörelsen.

 

Feministiskt initiativ vill inrätta en särskild jämställdhetsfond för att bryta dödläget och låsningen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi är det enda parti som har ett konkret förslag på hur man ska komma tillrätta med löneskillnaderna. Det förslag som F! har är en solidariskt finansierad lönefond där staten och arbetsgivarna bidrar med lika mycket. Denna fond ska sen användas till att successivt ta bort de orättvisa löneskillnaderna. Vid ett seminarium som hölls i Visby medgav flera av organisationerna att de verktyg som arbetsmarknadens parter har till sitt förfogande inte räcker till.

 

Arbetstiden har legat på 40 timmar sedan 1970-talet. I en tid där arbetslösheten är hög skulle man väl kunna se över fördelningen mellan dem som HAR arbete och dem som INTE har, t.ex. genom en generell arbetstidsförkortning. Då skulle ALLA föräldrar få större möjlighet att ägna sig åt barn och familj och inte bara KVINNOR som Ralf Falkhede föreslår i sin insändare.